Zodra de doelstellingen van het gezondheidsbeleid duidelijk zijn, kun je de eerste stappen zetten om die doelen te bereiken. Dat begint bij een lijstje van de acties die je zult ondernemen.

Wat levert deze stap op?

Voor elke doelstelling formuleer je de acties die nodig zijn. Zo heb je een duidelijk overzicht van wat er nog moet gebeuren

Aan de slag!

De werkgroep Gezonde Gemeente kan fungeren als regisseur van de acties, maar kan ook gerust de hoofdrol spelen in de uitvoering ervan. De hoeveelheid en de schaal van de acties bepaal je als werkgroep trouwens helemaal zelf. Op de projectenpagina op deze website vind je alvast een heleboel zinvolle acties. Met behulp van de gezondheidsmatrix maak je vervolgens een evenwichtige actiemix.

1. Partij voor een Gezonde Gemeente

In aanloop naar de lokale verkiezingen van 13 oktober 2024 hernamen de Vlaamse Logo’s en partners, waaronder Gezond Leven de campagne ‘Partij voor een Gezonde Gemeente’. Lokale politici werden geprikkeld om preventieve gezondheid een plaats te geven in hun verkiezingsprogramma en vervolgens hun bestuursakkoord. De materialen van die campagne blijven actueel want ze bevatten heel wat inspiratie en voorbeelden voor een lokaal preventief gezondheidsbeleid.

Programmaboek voor een Gezonde Gemeente

Het bijhorende programmaboek staat boordevol concrete acties en praktijkvoorbeelden om lokale besturen te inspireren voor een meer Gezonde Gemeente.

In het programmaboek werden zes speerpunten naar voor geschoven:

  • Zorg- en welzijnsvoorzieningen
  • Gezonde publieke ruimte
  • Gezonde wijk
  • Gezond wonen
  • Gezondheid en veiligheid
  • Gezond klimaat