Een winkeloefening over etiketten lezen, een gezonde kookworkshop met groenten en fruit uit de gemeentelijke volkstuin. Of een omgeving die van de gezonde keuze de gemakkelijke maakt, denk aan drinkwaterfonteintjes in het park, afspraken rond drank- en snackautomaten in gemeentelijke sporthallen, kwetsbare inwoners de weg doen vinden naar een diëtiste voor voedingsadvies...

Het zijn allemaal mooie voorbeelden die deel kunnen uitmaken van het voedingsbeleid van jouw gemeente. Maar hoe kom je nu tot een kwaliteitsvol voedingsbeleid in jouw gemeente?

Gezonde Gemeente helpt jou om stap per stap te evolueren van alleenstaande activiteiten rond voeding naar een samenhangend voedingsbeleid, rekening houdend met een aantal succesfactoren.

Aan de slag met de instrumenten van Gezonde Gemeente

Gezonde Gemeente biedt je drie instrumenten aan die op elk gezondheidsthema toepasbaar zijn, dus ook op voeding:

Gezonde Gemeente zal verder werken aan de vertaling en bijhorende invulling van deze instrumenten op de website, specifiek voor een voedingsbeleid in je gemeente.

Gebruik de materialen van de voedingsdriehoek

Gezond eten: wat is dat nu precies? In de media verschijnen zoveel tegenstrijdige berichten dat je op den duur het bos door de bomen niet meer ziet. Daarom verzamelden we alle huidige wetenschappelijke kennis over gezonde voeding – wat krijgt de voorkeur, wat beperk je beter – voor jou in de voedingsdriehoek.

  • Hier vind je meer informatie over de voedingsdriehoek en bijhorende materialen.
  • Bestel hier materialen die je kan gebruiken om inwoners bewust te maken over hun eetgedrag.
  • Organiseer een workshop over de voedingsdriehoek voor inwoners van je gemeente. Vraag ernaar bij jouw Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo). Professionele voedingsdeskundigen staan borg voor een kwaliteitsvolle en interactieve infosessie.
  • Download hier het draaiboek kookworkshop gezonde (broodjes)lunch dat je kan gebruiken als je inwoners informatie wil geven rond een gezonde (broodjes)lunch en eventueel een bijhorende workshop willen organiseren.

Op zoek naar acties of projecten rond voeding voor jouw inwoners?

Kleurrijk Gezond

Kleurrijk Gezond is een interactieve infosessie en wil mensen met een migratieachtergrond op een laagdrempelige manier motiveren om gezond te eten en voldoende te bewegen. Met aandacht voor hun culturele achtergrond.  

Enkele voorbeelden wat je als lokaal bestuur kan betekenen: de diversiteitsambtenaar kan zijn/haar netwerk aanspreken om (samen) een Kleurrijk Gezond sessie te organiseren. Je kan als lokaal bestuur ook zalen ter beschikking stellen om deze sessies te laten doorgaan of je kan financiële ondersteuning geven voor de begeleiding van de sessies door een diëtist. Neem ook contact op met het Logo. Meer info

Weet wat je eet

De winkeloefening ‘weet wat je eet!’ wil de consument de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen om zelf bewuste en kritische keuzes te maken bij de aankoop van voeding. Als lokaal bestuur kan je de winkeloefening in jouw regio organiseren. 

Je kan ook infrastructuur ter beschikking stellen, alsook financiële ondersteuning geven voor de begeleiding van de winkelsessie. 
Neem ook contact op met het Logo. Meer info

Gezond Opvoeden

Op de website Gezond Opvoeden kunnen ouders terecht met vragen over opvoeding. Als lokaal bestuur kan je de website mee bekendmaken met de promomaterialen. Meer info

Gezondheidstests

De gezondheidstests  kunnen mensen helpen om hun voedingsgewoonten te leren kennen. De gezondheidstestjes zijn nuttig als opener bij een informatieavond of bij andere acties rond gezonde voeding en beweging in jouw gemeente. De testjes kunnen verdeeld worden in restaurants, kantines, medische diensten, wachtzalen, aan het onthaal, ... Meer info

Actieve kinderopvang 

Het project Actieve kinderopvang focust op een kwaliteitsvol beleid rond beweging, voeding, en minder lang stilzitten binnen de buitenschoolse opvang. Gemeentelijke kinderopvang kunnen hier de vorming aanvragen voor minstens 2 personeelsleden uit de kinderopvang. Als lokaal bestuur kan je ook zelf een vorming op vraag organiseren in je eigen gemeente, of met verschillende buurgemeenten samen.

Gezonde kinderdagverblijven 

Het project Gezonde kinderdagverblijven ondersteunt kinderdagverblijven om een voedings- en bewegingsbeleid uit te bouwen in hun opvang. Deelname aan de vorming is het startpunt van het project. Elk kinderdagverblijf kan individueel deelnemen. Als lokaal bestuur kan je ook een vorming in je gemeente organiseren, of met verschillende gemeenten samen.

Laat je ondersteunen

Je staat er niet alleen voor. Het Logo uit jouw regio wil je graag helpen bij het uitbouwen van een gezondheidsbeleid. Neem contact op met het Logo om te horen wat zij rond het thema beweging kunnen betekenen voor jou

Op zoek naar meer inspiratie?

Neem een kijkje bij de andere projecten van Gezond Leven voor lokale besturen.