Een duurzaam gezondheidsbeleid is een continu proces dat vraagt om voortdurende inspanningen.

Geen one in a lifetime

Korte, eenmalige acties volstaan niet om het gezondheidsgedrag van kinderen en jongeren te beïnvloeden. Deze acties zullen in het beste geval bewustmaken en hen even laten stilstaan bij een aantal zaken, maar meer resultaten bereik je daardoor vaak niet.

Er zijn heel wat manieren om een papieren vlieger te vouwen. De uitdaging is juist om hem achteraf in de lucht te houden! Zo kan je ook op verschillende manieren aan een gezondheidsbeleid werken, maar dit werpt enkel vruchten af op lange termijn wanneer op meerdere strategieën wordt ingezet. Bovendien moet je rekening houden met een aantal randvoorwaarden.

Blijvend werken rond gezondheid is dus de boodschap, en het gezondheidsbeleid zoveel mogelijk verankeren binnen het algemeen kwaliteitsbeleid van de organisatie. Door in het kwaliteitshandboek, de visie, missie en het huisreglement zaken op te nemen, wordt werken aan gezondheid de norm.

Doe dit aansluitend bij de beleidsprocessen die in de organisatie gebruikt worden. Bedenk dat in sommige gevallen beleidsteksten onder het stof belanden achteraan in de boekenkast, en het dan misschien beter is om andere middelen aan te wenden om het gezondheidsbeleid te integreren in de werking.

Om het gezondheidsbeleid levendig te houden, is het nodig succesvolle acties te benoemen. Plan behoeftebevragingen om nieuwe acties af te stemmen op de behoeften van jullie bewoners. Plan regelmatig acties, voer projecten uit, meet en monitor vooruitgang, en herbekijk doelstellingen. Zorg ervoor dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van jullie gezondheidsbeleid en voelen dat ze hiertoe kunnen bijdragen. Anciens kan je altijd opfrissen over wat er bestaat en aanspreken om hun talenten in te zetten rond gezondheid.

Een goede communicatie houdt je werk levendig. Misschien krijg je zelfs extra tijd en middelen, komen er nieuwe deskundige betrokkenen in het zichtveld ….

Check of je deze stap goed doorlopen hebt:

  • Is preventieve gezondheid opgenomen in duurzame reglementen, procedures, werkwijzes, meerjarenplanningen …?