Dit zijn lokale praktijken die je inspireren om in je organisatie zelf concreet aan de slag te gaan rond gezondheid. Je vindt per fiche ook de contactgegevens van de lokale jeugdhulporganisatie.

Inspirerende gezondheidsmatrixen

Wil je aan de slag met een gezondheidsmatrix? Let’s do this! Zo’n matrix is geen quick fix, wél een doordacht model, met een mix van strategieën op verschillende niveaus als succesrecept.
De inspirerende gezondheidsmatrix geeft concrete voorbeelden van hoe dit er in de praktijk kan uitzien.

Zegt dit je voorlopig nog nix? Geen paniek. Op deze pagina leggen we in 8 aandachtspunten ook uit hoe je inspirerende gezondheidsmatrixen best gebruikt.

  • Oranje balkje mentaal welbevinden
  • Oranje balkje beweging en sedentair gedrag
  • Oranje balkje voeding
  • Oranje balkje tabak

Jouw praktijk?

Met jullie input kunnen we verder sleutelen aan dit aanbod. Jullie ervaringen enthousiasmeren anderen om ook aan de slag te gaan. Het materiaal wordt levendiger, bruikbaarder, meer gebruikt … Zo zijn er meer gezonde gasten, krijgen zij meer kansen om deel uit te maken van de samenleving en maken zij die samenleving inclusiever. Alle bevindingen, aanvullende ideeën en bedenkingen mag je bezorgen aan Tine Vangroenweghe (Tine.Vangroenweghe@gezondleven.be; 0478 59 07 98), onze collega bij het Vlaams Instituut Gezond Leven die rond jeugdhulp werkt.