De evaluatiegegevens bewijzen het zwart op wit: Bewegen Op Verwijzing doet wat het belooft. Inactieve mensen in beweging brengen. Op deze pagina vind je enkele interessante gegevens om dat te staven.

Hoewel de Bewegen Op Verwijzing-coach niet samen met de deelnemer beweegt, gaan patiënten wél meer bewegen. De patiënt is niet afhankelijk van een extern iemand (een coach) om fysiek actief te worden. De patiënt krijgt vaardigheden om zelfstandig te blijven bewegen, ook wanneer de coach de patiënt niet meer zal opvolgen. Zo brengt én houdt Bewegen Op Verwijzing mensen in beweging!