Vraag Bewegen Op Verwijzing ook aan in jóúw eerstelijnszone. Dien samen met alle partners en het Logo een dossier in. Word alvast wijzer van de antwoorden op veelgestelde vragen.

Wie vraagt een Bewegen Op Verwijzing-project aan?

Gemeentebestuur, OCMW of lokale vereniging? Elke organisatie kan een projectaanvraag indienen! Per eerstelijnszone starten we één Bewegen Op Verwijzing-project op. Dat zijn er zestig in totaal. Brussel telt één eerstelijnszone.

In één eerstelijnszone kunnen er meerdere lokale antennes bestaan. Die brengen op hun beurt relevante organisaties samen. Zoals lokale besturen, de huisartsenkring, de gezondheids- en welzijnszorg, aanbieders van een laagdrempelig beweegaanbod, organisaties die kwetsbare groepen bereiken en het Logo.

Het is pas mogelijk om een dossier in te dienen als je project zich richt op minstens 25 procent van de inwoners van de eerstelijnszone. Bereiken jullie meer dan 50 procent? Dan krijgen jullie een eenmalige financiële aanmoediging van 0,05 euro per inwoner (en minstens 2.500 euro). Ontdek hoe de financiering loopt.

Elk dossier heeft één trekker, gesteund door het netwerk van lokale en regionale organisaties. Kom jij in aanmerking voor het netwerk?

Taken van het netwerk:

 • Bewegen Op Verwijzing-project opstarten en onderhouden volgens de regels van de kunst: draagvlak in de eerstelijnszone creëren
  • intersectorale samenwerking realiseren
  • coaches praktisch ondersteunen
  • overzicht maken van het laagdrempelige beweegaanbod
  • eventueel bijkomende laagdrempelige sportmogelijkheden voorzien
  • overzicht van subsidies voor lidgelden maken
 • Bewegen Op Verwijzing-coaches selecteren
 • deelnemers naar de coach verwijzen
 • jaarlijks verslag over de voortgang maken

Hoe dien ik een dossier in?

 1. Breng lokale partners uit verschillende sectoren en het Logo samen in een netwerk.
 2. Vul het aanvraagdossier in samen met concrete engagementsverklaringen van partners en de voorgestelde coach.
 3. Mail je dossier naar contact@bewegenopverwijzing.be.

Heb je vragen of zoek je inspiratie? Neem dan eens een kijkje op de extra uitleg bij een aanvraag.

Wat is de deadline om een dossier in te dienen?

 • 12 januari 2024
 • 26 april 2024
 • 4 oktober 2024

De goedkeuring van je aanvraag volgt normaal binnen de 40 werkdagen na de datum waarop je indient. Toch kan het uitzonderlijk langer duren: door de coronacrisis zijn fysieke besprekingen met de Vlaamse stuurgroep niet altijd mogelijk.

Het doel? Een Bewegen Op Verwijzing-initiatief in elke eerstelijnszone.

Aan welke voorwaarden moet het dossier voldoen?

Twee onafhankelijke juryleden houden rekening met acht criteria:

 • kwaliteit van het netwerk
 • vereisten van de eerstelijnszone
 • vaardigheden van de coaches
 • betrokkenheid van de huisartsen
 • toegankelijkheid voor kwetsbare groepen
 • kwaliteit van het project
 • smart-principes (zijn de doelstellingen van het project specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden?)
 • aanvaarding van het toezicht door Vlaams Instituut Gezond Leven en door de Vlaamse overheid

De Vlaamse stuurgroepleden keuren de beoordelingen goed. Controleer of je dossier voldoet aan alle voorwaarden.

Hoeveel Bewegen Op Verwijzing-coaches mogen wij in onze eerstelijnszone hebben?

Om de kwaliteit van de coaching, de motivatie van de Bewegen Op Verwijzing-coach en de toegankelijkheid voor de deelnemer zo hoog mogelijk te houden, hanteren we een maximum aantal coaches. Dit berekenen we op basis van het aantal inwoners. Het aantal is de som van de inwoners van de deelnemende gemeenten in de goedgekeurde eerstelijnszone.

Inwoners

Maximum aantal coaches

10 000

2

70 000

2

80 000

3

100 000

3

110 0004

140 000

4

150 000

5

170 000

5

180 000

6

200 000

6

300 000

10

400 000

13

500 000

16

600 000

19

Heb je op basis van deze tabel nog vragen? Wil je het exact aantal maximum coaches kennen voor jouw regio op basis van het exact aantal inwoners. Vraag dit dan na bij contact bewegen op verwijzing .

Dit zijn maximum aantallen. Het geniet de voorkeur om te beginnen met minder coaches.

Dit omdat het aantal uren coaching in een opstartende regio nog opgebouwd moet worden.

Heeft een eerstelijnszone meer coaches nodig? Indien de huidige pool van Bewegen Op Verwijzing-coaches het te druk heeft, dan kan er steeds een bijkomende coach gezocht en opgeleid worden. Er zullen meerdere vormingsmomenten per jaar plaatsvinden. Dit dient eerst goedgekeurd te worden door de Vlaamse stuurgroep Bewegen Op Verwijzing. Hiervoor dien je eerst een aanvraag voor in te dienen. Meer info hierover: contact bewegen op verwijzing .

Welke organisaties betrek ik bij mijn Bewegen Op Verwijzing-project?

Er moet minstens één organisatie per sector betrokken zijn in het lokaal BOV-netwerk. Hieronder staan voorbeelden van organisaties die betrokken kunnen worden binnen het lokaal BOV-netwerk. Deze lijst legt geen enkele verplichting op en kan natuurlijk ook uitgebreid worden, het zijn voorbeelden.

Sector Voorbeeldorganisaties
Lokale besturen
 • Gemeente
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • ...
Huisartsenkring
 • Huisartsenkring werkzaam in alle betrokken gemeenten
 • ...
Gezondheids- en welzijnszorg
 • Eerstelijnszone
 • Centrum Algemeen Welzijnswerk
 • Samenlevingsopbouw
 • Gezondheidsdienst
 • Vertegenwoordiging van kinesitherapeuten
 • Vertegenwoordiging van diëtisten
 • Buurthuizen
 • Ziekenfondsen
 • Wijkgezondheidscentrum
 • ...
Aanbieders laagdrempelig beweegaanbod
 • Sportdienst
 • Sportraad
 • Buurtsport
 • Sportverenigingen
 • Dienstencentrum
 • Gezondheidsdienst met beweegaanbod
 • Socioculturele verenigingen met beweegaanbod
 • ...
Organisaties die kwetsbare groepen bereiken
 • Verenigingen waar armen het woord nemen
 • Sint-Vincentiusvereniging
 • Integratiedienst
 • OCMW
 • ...
Logo
 • Lokaal Gezondheidsoverleg X

Krijg ik subsidies voor Bewegen Op Verwijzing?

Ja, de Vlaamse overheid financiert een deel van de kosten van de coaching. Denk aan uurlonen, lokalen en verplaatsingskosten. Ook betalen de deelnemers een kleine bijdrage.

Individuele coaching (bedrag per kwartier) Groepscoaching (bedrag per kwartier)
Deelnemer betaalt Vlaanderen subsidieert Deelnemer betaalt Vlaanderen subsidieert
Normaal tarief € 5 € 11.75 € 1 € 5,75
Met verhoogde tegemoetkoming € 1 € 15,75 € 0,5 € 6.25

Is het Bewegen Op Verwijzing-project gericht naar meer dan de helft van de eerstelijnszone? Dan krijgen de initiatiefnemers een extraatje, namelijk 0,05 euro per inwoner, met een minimum van 2.500 euro. Het uiteindelijke doel is dat het project álle inwoners aanspreekt.

Hoe verloopt de procedure van mijn projectaanvraag?

 • Vlaams Instituut Gezond Leven beoordeeld je project aan de hand van vaste criteria.
 • De Vlaamse stuurgroepleden van Bewegen Op Verwijzing keuren de beoordeling van je project goed of af. De beoordeling van je aanvraag krijg je binnen de 40 werkdagen na de deadline waarvoor de aanvraag ingediend is.

Krijgt je project een go? Dan kun je starten. Ook afgewezen projecten krijgen feedback: zo dien je een nóg beter dossier in tegen de volgende deadline.

Zijn er meerdere projecten per eerstelijnszone mogelijk?

Nee, er is maar één Bewegen Op Verwijzing-project mogelijk per eerstelijnszone. Dat project moet tegen eind 2018 in de hele regio actief zijn.

Elke eerstelijnszone mag wél meerdere lokale antennes hebben. Die brengen op kleinere schaal lokale organisaties samen in een intersectoraal netwerk.

Wie maakt er deel uit van zo een netwerk? Lokale besturen, de huisartsenkring, de gezondheids- en welzijnszorg, aanbieders van een laagdrempelig beweegaanbod, organisaties die kwetsbare groepen bereiken en het Logo.

Wat zijn de taken van de lokale antennes?

 • draagvlak creëren
 • coach praktisch ondersteunen
 • Bewegen Op Verwijzing-project bekendmaken
 • beweegaanbod in je buurt in kaart brengen
 • beweegaanbod toegankelijker maken

Belangrijk is dat er een vlotte samenwerking is tussen het overkoepelende Bewegen Op Verwijzing-project en de lokale antennes. Zowel de koepel als de lokale antennes duiden daarvoor ieder één coördinator aan.

Bijvoorbeeld:

Een Eerstelijnszone telt +/- 100 000 inwoners vaak verdeeld over verschillende gemeenten en steden. Samen dienen ze 1 aanvraag in.

Om alles vlotter te organiseren, richten ze 3 lokale antennes op. Daarin zijn telkens vertegenwoordigd:

 • 5 gemeenten of steden
 • lokale besturen, de huisartsenkring, de gezondheids- en welzijnszorg, aanbieders van een laagdrempelig beweegaanbod, organisaties die kwetsbare groepen bereiken en het Logo.

Er is 1 overkoepelend netwerk voor de hele eerstelijnszone. Daarin zitten vertegenwoordigers van elke lokale antenne én van elke sector. De coördinatoren van de koepel dienen de projectaanvraag in en maken het jaarverslag.

Wat als er uit een eerstelijnszone twee projectaanvragen zijn?

Er kan maar één projectaanvraag per eerstelijnszone zijn – vanaf nu tot het einde van het project in 2020. Daarvoor zorgt het Logo. Is er interesse van meerdere organisaties? Dan brengt het Logo die partijen samen om een gezamenlijk dossier in te dienen.

Komt er – na de goedkeuring van een Bewegen Op Verwijzing-project – tóch een tweede aanvraag binnen van dezelfde eerstelijnszone? Dan riskeert het eerste project zijn subsidies te verliezen. Neem dus eerst contact op met het Logo in je eerstelijnszone vóór je aan de projectaanvraag begint.

Welke gemeenten hebben al een goedkeuring?

Deze gemeenten hebben een goedkeuring gekregen. Bij sommige gemeenten is er wel nog geen Bewegen Op Verwijzing-coach. Deze zal binnenkort wel beschikbaar zijn. Maak kennis met je dichtstbijzijnde coach