Heel wat zorgverleners vrezen dat hun patiënten er niet voor openstaan om meer te bewegen. Ze denken dat patiënten er negatief op zullen reageren. Onterecht. Want: dat beeld blijkt niet te kloppen.

Uit een bevraging van Bewegen Op Verwijzing-deelnemers blijkt dat de overgrote meerderheid (84%) (erg) tevreden is over de doorverwijzing van de arts. Zo’n 12% was eerder neutraal.

Uit een buitenlandse studie blijkt dat meer dan drie op de vier (76%) van de respondenten vindt dat de gezondheidszorg een grote verantwoordelijkheid heeft om patiënten te helpen om meer fysiek actief te zijn. (Leijon, 2009)

Een recente studie in The Lancet toonde aan dat een adviesgesprek van 30 seconden met (meer dan 2.000) patiënten die het spreekuur bezoeken voor andere zaken dan obesitas juist gewaardeerd werd door verreweg de meeste mensen met obesitas (Aveyard, 2016). 81% van de patiënten vond dit toepasselijk en nuttig. Slechts 4 patiënten vonden het ongepast en niet nuttig.