Wees kritisch als je activiteiten kiest. Hou bij de uitwerking van je actieplan rekening met:

 • de context van de onderneming (sfeer, infrastructuur, ligging …). Zo zijn bijvoorbeeld niet alle activiteiten compatibel met de ondernemingscultuur;
 • de mogelijkheden en de middelen die al beschikbaar zijn in de onderneming (bv. beschikbaar personeel, fysieke hulpbronnen, communicatiekanalen, hr-beleid, gezondheid en veiligheid …);
 • de wensen en verwachtingen van alle actoren; 
 • een mix van snel uitvoerbare, doorlopende, en langeretermijnmaatregelen en -acties.

Probeer te komen tot een evenwichtige mix van acties waarin de vier strategieën en werkniveaus van de gezondheidsmatrix vertegenwoordigd zijn.

Laat je inspireren door onze voorbeeldacties volgens de strategieën

 • Educatie
 • Omgevingsinterventies
 • Afspraken en regels
 • Zorg en begeleiding

Daarnaast is het belangrijk dat er in het actieplan mentaal welbevinden en veerkracht aandacht is voor de werking op verschillende niveaus

 • De medewerker
 • Het team
 • De organisatie
 • De bredere (fysieke en sociale) omgeving

De medewerker (+ prioritaire of risicogroepen)

Voorzie in het actieplan acties die gericht zijn op de individuele medewerker en hou rekening met de aanwezigheid van medewerkers met beperkingen en de behoeften van specifieke doelgroepen en kansengroepen.

 • Time- en stressmanagementtraining
 • Veerkrachttraining
 • Assertiviteitstraining
 • EAP (Employee Assistance Program)
 • Terugkeer naar het werk na langdurig ziekteverlof

Het team

Een goed functionerend team is cruciaal voor het mentaal welbevinden en de veerkracht van elk teamlid, en elk teamlid draagt bij tot de veerkracht en het welbevinden van het team.

 • Training teamveerkracht
 • Teambuilding
 • Aandacht voor positieve feedback tijdens teamoverleg
 • Interne vorming rond team(veer)kracht, sociale steun, waarderende communicatie …

De organisatie (alle medewerkers en klanten/gebruikers/patiënten in de organisatie)

Op organisatieniveau gaat de aandacht onder andere naar educatie en de creatie van een aanbod over meerdere jaren, de organisatie van ondernemingsactiviteiten, het VTO-beleid, het diversiteitsbeleid, het levensfasebewuste personeelsbeleid ... 

De omgeving buiten de organisatie (bv. wetgeving, maatschappelijk klimaat, gezin en sociaal netwerk van medewerkers, bereikbaarheid van de organisatie, aanwezigheid van groen …)

Een organisatie staat niet op zich. Ze is ingeplant in een fysieke en sociale omgeving buiten de organisatie die invloed heeft op de medewerkers. Bijvoorbeeld:

 • De welzijnswet toepassen
 • Zich inzetten voor het goede doel
 • Een gezinsvriendelijk personeelsbeleid voeren
 • Een nieuwjaarsreceptie, familiedag … organiseren voor medewerkers en hun gezin