Informeer en sensibiliseer medewerkers en leidinggevenden over mentaal welbevinden. De geluksdriehoek is daarvoor een goed vertrekpunt. Maak je medewerkers bewust van het belang van mentaal welbevinden, motiveer hen om eraan te werken en vergroot het draagvlak voor acties. Er zijn verschillende acties en materialen om je daarbij te helpen.

Aparte stukken geluksdriehoek GL geluksdriehoek rgb

De geluksdriehoek als vertrekpunt

Gezond Leven verzamelde, samen met een groep experten, alle belangrijke wetenschappelijke studies over geluk en balde die kennis samen in één duidelijk beeld: de geluksdriehoek. De geluksdriehoek wil mensen informeren, inspireren en bewuster doen nadenken over geluk. En over hoe ze zich gelukkig en goed in hun vel kunnen voelen.

Materialen bij de geluksdriehoek

Gebruik de beschikbare materialen van de geluksdriehoek om de medewerkers bewust te maken over mentaal welbevinden. Zo zijn er posters, postkaartjes, folders … die je gewoon kan bestellen. En ook verschillende materialen zijn online te bekijken of te downloaden, zoals je gedrukt kan bestellen. Je kan ook verschillende materialen online bekijken of downloaden, zoals een filmpje, e-learning, powerpointpresentatie …

Deze materialen kan je op verschillende manieren inzetten. Toon het filmpje van de geluksdriehoek op een scherm in de lunchruimte of tijdens de personeelsvergadering. Hang affiches van de geluksdriehoek op. Of verspreid de link naar de e-learning via het interne communicatiesysteem.

Aan de slag met de geluksdriehoek

Wil je jouw medewerkers stimuleren om zelf aan de slag te gaan met hun geluk? Maak dan de website geluksdriehoek.be bekend. Daarop vinden ze info over veertien thema’s: o.a. geluk, veerkracht, positiviteit, stress, burn-out, verlies, ouderschap, piekeren en angst. Om praktisch aan de slag te gaan met de thema’s zijn er eenvoudige oefeningen aan gekoppeld. En elk thema wordt uitgebreid behandeld met filmpjes en tips van gerenommeerde experts en getuigenissen van gewone Vlamingen en bv’s. Op de website kunnen je medewerkers ook nagaan hoe het gesteld is met hun geluk, aan de hand van een korte test: de geluksmaat.

Team(Veer)Kracht: training voor teams

Ons mentaal welbevinden wordt geregeld bedreigd door interne en externe factoren. Veranderingen, stress of tegenslagen kunnen ons uit evenwicht brengen. Hoe sterk je uiteindelijk uit balans geraakt, hoe sterk je te lijden hebt onder druk, veranderingen en tegenslagen hangt af van hoe veerkrachtig je op dat moment bent.

We werken vaak in team- of ploegverband. Een goed functionerend team is meer dan de som van veerkrachtige individuen. Net zoals individuele veerkracht kan je ook teamveerkracht trainen. Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelde een methodiek met vier sessies om de teamveerkracht te boosten. Ook voor de sessies Team(Veer)Kracht kan je een beroep doen op coaches die een extra vorming kregen van Gezond Leven.

Box ‘Gezond vergaderen’

Ga aan de slag met het materiaal uit de box ‘Gezond vergaderen’. Die bevat onder meer tafelstaanders, bladwijzers, infofiches en checklists om een gezonde vergadering voor te bereiden. Zo voelen medewerkers zich beter in hun vel tijdens een vergadering, en zijn ze ook creatiever. Met dit materiaal maak je overlegmomenten net dat tikkeltje gezonder en productiever. Ontdek zeker ook de tips over de andere gezondheidsthema’s.

Acties 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Organiseer een actie in het kader van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Onder het motto ‘Samen Veerkrachtig’ wordt elk jaar tussen 1 en 10 oktober afgeteld naar de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. Het doel? Overal in Vlaanderen acties organiseren die mentaal welbevinden en veerkracht in de kijker zetten. Een ideaal moment om je medewerkers ook meer bewust te maken van dit thema.

Download de inspiratiegids en andere promomaterialen, of neem een kijkje op www.samenveerkrachtig.be.