Je hebt er als onderneming alle belang bij om je medewerkers met een rookbeleid te stimuleren om te stoppen met roken. Medewerkers die roken, kosten je onderneming tijd en geld, en vergroten de kans op conflicten met niet-rokende medewerkers. Bovendien creëer je met een rookbeleid een win-winsituatie. Want zo’n beleid heeft ook voordelen voor je medewerkers.

Investeren in een rookbeleid levert je op korte en middellange termijn winst op. Uit onderzoek blijkt dat elke rokende medewerker je onderneming tussen de 4000 en 4500 euro per jaar kost. Daarnaast heeft een rookbeleid ook een positieve impact op de gezondheid van je medewerkers. Kortom, kiezen voor een rookbeleid is goed voor alle partijen.

De voordelen voor je onderneming

Medewerkers die niet (meer) roken zijn productiever, gezonder en langer inzetbaar. Onderzoek toont aan dat rokende collega’s vaker ziek zijn. Gemiddeld neemt een rokende medewerker 10 tot 14 ziektedagen per jaar meer op dan een niet-rokende medewerker.

Een rookbeleid doet ook je kosten dalen. Je hoeft niet meer (of minder) te investeren in de installatie en het onderhoud van een goed geventileerde rookkamer, of de aankoop en reiniging van asbakken. Daarnaast verlies je ook geen geld meer aan rookpauzes. Een rookbeleid verbetert ook de werksfeer, want je voorkomt conflicten tussen rokende en niet-rokende medewerkers over rookpauzes, achtergelaten peuken en onfris ruikende kleding. Bovendien zorgt een rookbeleid voor een veiligere werkplek met minder kans op brandgevaar.  

Tot slot is het goed voor je imago als je toont dat je bezorgd bent over de gezondheid van je medewerkers. En een goed imago helpt je om getalenteerde medewerkers aan te trekken of te behouden.

De voordelen voor je medewerkers         

Rokers die stoppen voelen zich op termijn fitter, gezonder en gelukkiger en zitten veel beter in hun vel. De meeste rokers willen ook stoppen, maar dat is niet gemakkelijk. Rokers hebben gemiddeld vijf tot zeven pogingen nodig om van de sigaret af te raken. Een rookbeleid op het werk helpt hen daarbij.  

Lees meer over de voordelen op tabakstop.be