Helpt e-sigaret stoppen met roken?

De e-sigaret met nicotine is mogelijk een efficiënt hulpmiddel bij stoppen met roken. Dat stellen internationale onafhankelijke onderzoeken en de Hoge Gezondheidsraad. Ook al is de controleperiode nog te beperkt om over de lange termijn te spreken, de voorlopige onderzoeksresultaten zijn positief.

De Hoge Gezondheidsraad stelt in zijn laatste advies dat de e-sigaret met nicotine mogelijk een efficiënt hulpmiddel bij het stoppen met roken is. De controleperiode is nog te beperkt omdat er nog maar weinig langere termijngebruikers van de e-sigaret zijn (er zijn nog te weinig onderzoeksgegevens). Toch worden de nu al bekende onderzoeksresultaten omschreven als positief en bemoedigend.

De meest recente Cochrane Review over dit onderwerp besluit ook dat de e-sigaret met nicotine mogelijk kan helpen bij het stoppen. Ernstige bijwerkingen van e-sigaretgebruik, onderzocht tot 2 jaar na het gebruik, zijn er niet. Volgens deze review kan een e-sigaret met nicotine de kans op stoppen met roken binnen 6 tot 12 maanden verhogen (in vergelijking met een e-sigaret zonder nicotine in de e-vloeistof).

Public Health England publiceerde in 2018 een update van haar evidence review over de e-sigaret. Enkele belangrijke conclusies zijn dat dampen veel beperktere risico’s heeft dan roken, dat volledig omschakelen van roken naar dampen voor substantiële gezondheidswinst zorgt en dat e-sigaretgebruik samenhangt met succesvol stoppen met roken en met betere rookstopcijfers het voorbije jaar in de UK.

Helpt de e-sigaret zonder nicotine ook bij het stoppen met roken?

Voorlopig lijkt het antwoord op die vraag neen. Onderzoek over de mogelijke rol van deze e-sigaret ontbreekt nog. Dat zegt ook de Hoge Gezondheidsraad. Met een e-sigaret zonder nicotine kunnen de handeling en het ritueel van roken wel worden nagebootst, maar we weten niet of ze ook kan helpen bij het stoppen.