Regelgeving, handhaving en beleid

Hoge prijzen: een accijnzenbeleid dat op tabaksontmoediging gericht is

Accijnsverhoging is bij jongeren een zeer effectieve maatregel. Het ontmoedigt tabaksgebruik en is ook een kosteneffectieve maatregel.

Beperkende wetgeving die de toegankelijkheid, verkoop, verpakking en samenstelling van tabak regelt

Hoe is de situatie vandaag?

 • Verpakking die merken toelaat om zich te profileren (neutrale standaardverpakkingen zijn een antwoord op de verpakkingen die jongeren aanspreken)
 • Reclame in de verkooppunten
 • Zichtbare verkoop en uitstallen tabak in de verkooppunten
 • Aankoop van tabak mag door minderjarigen (16 jaar)
 • Additieven in tabak verlagen de drempel en versnellen de verslaving
 • ...

Rookverboden en rookvrije omgevingen, bv. het rookverbod in de uitgaanssfeer

Rookvrije omgevingen dragen ertoe bij dat jongeren niet met roken beginnen.

Voorlichting en educatie

Zonder rookpreventieprogramma’s zou de industrie vrij spel krijgen om nieuwe aanwas te rekruteren.

Campagnes en voorlichtingsprojecten om roken te verminderen

Jongeren kunnen aangesproken worden met sensibiliseringscampagnes die als doel hebben om hen van de sigaret te houden.

Er zijn aanwijzingen dat massamediale campagnes kunnen voorkomen dat jongeren gaan roken (maar er is nog onvoldoende bewijs voor). Massamediale campagnes lijken vooral effectief in combinatie met andere interventies (het is altijd moeilijk om precies te meten wat het effect van een campagne is).

Campagnes kunnen tot gezondheidswinst leiden.

 • Interventies via internet en mobiele telefoon zijn veelbelovend. 
 • Schoolprogramma's om te voorkomen dat jongeren starten met roken

Tabakspreventie gebeurt in de eerste plaats op school. Dat blijft de meest geschikte setting om kinderen en jongeren aan te spreken. Belangrijk is hier ook de voorbeeldrol van leerkrachten en andere intermediairs die met jongeren werken.

Preventieprogramma's op school hebben een bescheiden invloed op rookgedrag (meestal is er een korte termijneffect).

Maar schoolprogramma's die effectief zijn in het verlagen van rookprevalentie onder jongeren leveren op langere termijn gezondheidswinst op.

Aanbod en beïnvloeden omgeving

 • Interventies gericht op het bevorderen van niet-roken als de sociale norm Campagnes kunnen leiden tot het verbreden van de sociale norm (om  niet of niet op een bepaalde plaats te roken).
 • Rook-, reclame- en verkoopverboden dragen ertoe bij dat de fysieke omgeving het niet- roken stimuleert
 • Beïnvloeden sociale omgeving, betrekken sociale omgeving bij interventies ...