Zaadjes van geluk

‘Zaadjes van Geluk’ versterkt het mentaal welbevinden en de positieve geestelijke gezondheid van jonge landbouwers. Want mentaal welbevinden begint op school! Dit educatieve traject werd ontwikkeld door Gezond Leven vzw, samen met BoeK, Groene Kring, ILVO, Jong-ABS, Odisee en met de steun van het Departement Landbouw en Visserij.

Waarom geluk zaaien?

Er wordt heel wat van landbouwers verwacht.

Enerzijds is het een stiel met veel uitdagingen, onzekerheden, complexe en steeds veranderende regelgeving… Dat weegt op het mentaal welbevinden van landbouwers.

Anderzijds heerst er een taboe, een zwijgcultuur. Bezig zijn met mentaal welbevinden is soft. Land- en tuinbouwers beschikken over een Spartaanse mentaliteit. Omgaan met moeilijkheden doen ze door harder te werken.

Vandaar dat we jonge landbouwers in spe handvaten willen aanreiken om hun mentaal welbevinden en positieve geestelijke gezondheid te versterken.​ Daarvoor is van in het begin een structurele aanpak nodig. Onderzoek toont namelijk aan dat, wanneer je preventief inzet op het versterken van mentaal welbevinden, dit beschermt tegen moeilijkheden die later op je pad komen.

Figuren


Hoe zaai je geluk?

‘Zaadjes van Geluk’ is een educatief traject voor jonge landbouwers in spe.

Het onderwijs kan een belangrijke ingangspoort zijn om de kennis van gezondheidsvaardigheden bij jonge boeren te vergroten. En om dit thema bespreekbaar te maken. Land- en tuinbouwopleidingen uit het hoger onderwijs, maar ook opleidingen zoals de starterscursussen voor beginnende land- en tuinbouwers kunnen aan de slag met het kant-en-klare pakket.

Het traject bestaat uit groepssessies, omgevingsinterventies en ZAAI magazines. Maak zelf de keuze hoe je ermee aan de slag gaat. We stellen je een ideaaltraject voor, maar naargelang de doelgroep, beschikbare tijd, noden- en verwachtingen kun je een eigen puzzel leggen.

Alle onderdelen op een rij


Inclusief kant-en-klare leidraad

De inhoud van de sessies, alle opdrachten, voorbeelden, spreektekst, linkjes naar bijlagen... zijn terug te vinden in deze leidraad.
Kant-en-klaar, van A(kker) tot Z(uivelproduct)!

Daarnaast geeft deze leidraad organisatoren de nodige inzichten in mentaal welbevinden en de noden van jonge landbouwers, tips om met deelnemers in gesprek te gaan en meer achtergrond over de totstandkoming van dit project.

Koeien

#Hierboerikvoor

Met de #hierboerikvoor willen we het mentaal welbevinden van elke land-en tuinbouwer positief in de kijker zetten.
Deze sociale media campagne maakt deel uit van de omgevingsinterventies uit de Zaaikalender.

Het project

Aan de totstandkoming van het educatief traject ging een uitgebreid proces vooraf: literatuur werd uitgeplozen, de noden (inzake mentaal welbevinden) van (jonge) landbouwers werden in kaart gebracht, er vonden gesprekken en focusgroepen plaats met landbouwers en stakeholders, er werd geschreven en geschrapt.

Een eerste versie van het traject werd vervolgens uitgetest bij een groep studenten. Op basis van hun (positieve!) bevindingen werd het geheel aangepast en op punt gesteld. Het resultaat vindt u hier terug.


De ontwikkelaars

Zaadjes van Geluk werd ontwikkeld door een Operationele Groep, bestaande uit:
Vlaams Instituut gezond Leven vzw, ILVO, Boeren op een Kruispunt, Odisee, Groene Kring & Jong-ABS.

Logos OG

Met steun van

Dit EIP project 'mentaal welbevinden begint op school' kwam tot stand met steun van het Departement Landbouw en Visserij en het Europees Innovatie Partnerschap (EIP).

Met steun van

Vragen?

Contacteer: Stefanie.verduyn@gezondleven.be

In de pers