Jezelf kunnen zijn

Kan je iemand anders zijn naast jezelf? Jazeker. Je kan toneel spelen. Een ander gezicht opzetten. Je anders gedragen dan je bent. Maar goed is dat niet: zo zet je jezelf in de schaduw. Jezelf kunnen zijn is cruciaal voor je geluk. Waarom precies ontdek je hier.

Jezelf kunnen zijn begint bij jezelf kennen

Wanneer je jezelf kan zijn bij anderen maar ook op je eentje, kan dat voor een gelukzalig gevoel zorgen. Je hoeft dan geen rolletje te spelen. Je kan gewoon zijn wie je bent.

Dit brengt ons meteen bij een belangrijk punt van dit bouwblok: om jezelf te kunnen zijn, moet je jezelf natuurlijk kennen. Je moeten weten wie je bent. Je moet dan ook enkele belangrijke vragen stellen: Hoe kijk ik naar mezelf? Hoe kijk ik naar de wereld, Wat is mijn plek hierin? Toegegeven: dat zijn niet de meest makkelijke vragen en je moet er niet snel-snel beantwoorden. Het stellen van deze vragen en erover nadenken (reflecteren) brengt je stap voor stap meer begrip, inzicht en zelfaanvaarding.

Jezelf kennen is een eerste element. Jezelf kennen is dus cruciaal om jezelf te aanvaarden en tevreden te zijn over jezelf. Maar al even belangrijk daarbij zijn de dingen die je doet. Want we worden gelukkig als we die dingen doen die we ook echt belangrijk vinden. Of omgekeerd: als we die dingen die we belangrijk vinden effectief doen.

Weten is dus helaas zelden genoeg. Je moet deze kennis ook omzetten in actie. En dat is niet zo simpel … Want we komen vaak voor uitdagingen te staan, de wereld rondom ons is best ingewikkeld en de zaken veranderen erg snel. Maar door weten en doen op elkaar af te stemmen, zal je uiteindelijk het best een antwoord kunnen vinden op de vragen: ‘Waar sta jij voor? Wat geeft je leven zin en betekenis?’.

Kortom: jezelf kunnen zijn betekent je plek vinden in die wereld, het gevoel hebben dat je (sommige) zaken onder controle hebt, dat je zelf keuzes en beslissingen kan maken.

Deze vragen helpen je op weg

In het bouwblok ‘jezelf kunnen zijn’ staan drie icoontjes met telkens een vraag bij. Deze icoontjes verwijzen naar een bepaald gedrag of competentie: wat kan je doen of wat moet je kunnen om deze blok stevig op te bouwen?

‘Jezelf kunnen zijn’ heeft te maken met de competenties ‘betekenisgeving, ‘positieve mindset’ en ‘engagement voor persoonlijke doelen’. Ze zitten vervat in volgende drie vragen.

  • Wat vind je belangrijk in je leven’? is misschien wel de duidelijkste, maar niet de gemakkelijkste vraag. Jezelf (kunnen) zijn betekent die dingen doen die je belangrijk vindt. Daar kun je niet ‘zomaar’ op antwoorden: het is een zoektocht met vallen en opstaan. Zet in op die belangrijke en betekenisvolle zaken, engageer je en geef je leven vorm zoals jij dat prettig vindt.
  • De vraag Waar ben je trots op?’ gaat natuurlijk over fierheid, maar ook over zelfvertrouwen en zelfbeeld. De manier waarop je naar jezelf en de gebeurtenissen rondom kijkt, bepaalt voor een groot stuk de mate waarin je jezelf kan zijn. En dus ook je geluk. Het gaat om meer optimistisch denken: met een positieve blik in het leven staan, geloven dat je een verschil kan maken in je eigen leven en dat van anderen, erop vertrouwen dat mensen kunnen veranderen doorheen hun leven.
  • Wat wil je (nog) bereiken? Wat motiveert je? Deze vragen gaan over de doelen die je voor jezelf stelt en over waar je de energie vindt om die dingen te doen en na te streven die van jou ‘jou’ maken. Een doel kunnen nastreven en bereiken maakt gelukkig. Maar, het allerbelangrijkste voor dat geluksgevoel is net niet dat je de eindbestemming bereikt, maar wel wat je meeneemt uit de tocht ernaartoe. En wat je zult inzetten op de tocht die nog voor je ligt.