Gezondheid en milieu: lokaal beleid gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving, zowel binnen als buiten, is voor iedereen belangrijk. Het is een omgeving die goed voor je is: er is geen ongezonde lucht, geen geluidshinder, geen schimmel … En het is ook een omgeving die van de gezonde keuze de gemakkelijkste maakt, met een veilig fietspad, eetbare struiken, een ventilatiesysteem… Het is meteen duidelijk: een gezonde leefomgeving realiseer je meestal niet vanuit de gezondheidsdienst alleen: samenwerking binnen het gemeentebestuur is een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een integraal gezondheidsbeleid.

Laat je ondersteunen

Wat kan de medisch milieukundigen (mmk) van het Logo betekenen voor lokale besturen of lokale organisaties?
Als lokaal bestuur ben je een belangrijke partner van de medisch milieukundigen. Binnen de lokale overheidsdiensten houden verschillende mensen zich bezig met thema’s die nauw aansluiten bij gezondheid en milieu zoals bijvoorbeeld de gezondheids-, milieu-, huisvestings-, mobiliteit-, omgeving- en duurzaamheidsambtenaren en de lokale adviesraden.

De samenwerking is een tweerichtingsverkeer. Je kan als lokale actor beroep doen op de inhoudelijke expertise, projecten en materialen van de mmk. Daarnaast heb je als lokale organisatie meer voeling met de lokale gevoeligheden en ben je een laagdrempelig aanspreekpunt voor en naar burgers.
Als lokale actor kan je bij de mmk terecht voor:

  • informatie over milieugerelateerde gezondheidsthema’s zoals bestrijdingsmiddelen, ongedierte, CO, vocht & schimmel, fijn stof, ozon, asbest, straling en laag frequent geluid
  • ondersteuning bij het behandelen van vragen en klachten i.v.m. ongerustheid, hinder of gezondheidseffecten die je mogelijk in verband kan brengen met het milieu
  • een stand van zaken van wetenschappelijke (achtergrond)informatie over gezondheid en milieuthema’s zoals bijvoorbeeld hitte-eilanden en laagfrequent geluid
  • sensibilisatiematerialen: posters, folders en brochures, banners, preventieve gezondheidsboodschappen op papier of digitaal voor gemeentebladen of wachtzaalschermen, …
  • informatie over (lokale) milieu-incidenten en grootschalige milieugezondheidsonderzoeken zoals humane biomonitoring
  • een woningonderzoek naar de potentiële gezondheidsrisico’s door een gemotiveerde aanvraag waaruit blijkt dat gezondheidsklachten mogelijks gerelateerd zijn aan de woning
  • vormingen, presentaties, workshops over algemene of specifieke gezondheid- en milieuthema’s voor lokale besturen/ambtenaren, lokale adviesraden, lokale verenigingen, …
  • signaleren van ongerustheden en lokale gevoeligheden. De mmk geeft deze signalen door aan de Vlaamse overheid zodat het beleid mogelijk kan afgestemd worden
  • ondersteuning bij (risico)communicatie aangezien de mmk onafhankelijk en onpartijdig is en beschikt over de nodige expertise om wetenschappelijke informatie over te brengen.

Meer weten? Contacteer de medisch milieukundige van het logo van je regio.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe projecten en onderzoeken binnen het thema gezondheid en milieu? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief Gezond Milieu of schrijf je in voor de nieuwsbrief van je eigen logo.  Hoe je kan inschrijven op de nieuwsbrief van je regio vind je terug op de website van het logo van je regio.

Contact

Voor ondersteuning bij het gebruik van en vragen over de modal shift tool kan je terecht bij gezondheid.milieu@gezondleven.be (of bel naar: 0485 75 02 54).