Beleid rond minder lang stilzitten in je gemeente

Lang stilzitten of sedentair gedrag leidt tot grote gezondheidsrisico’s, zelfs als je voldoende beweegt (150 minuten matig intensief per week). In een gezondheidsbeleid is het dus zeker van belang om aandacht te schenken om minder lang stil te zitten.

Statafels en autoloze zondag Statafels voor bezoekers bij gemeentelijke diensten, minder parkeerplaatsen om het autogebruik te ontmoedigen, een lezing of een lokale campagne over minder lang stilzitten met behulp van de bewegingsdriehoek, een jaarlijkse autoloze zondag,…. Het zijn maar enkele voorbeelden voor een beleid rond minder lang stilzitten in jouw gemeente. Hoe kom je nu tot een kwaliteitsvol bewegingsbeleid?

Van acties naar beleid Zijn er in jouw gemeente al initiatieven rond minder lang stilzitten, maar is er nog geen sprake van een samenhangend beleid? Wil je weten hoe je de zittende burger uit z’n zetel krijgt? Of hoe je elke gelegenheid kan aangrijpen om de benen te strekken?

Gezonde Gemeente helpt je om stap per stap te evolueren van losse acties rond minder lang stilzitten naar een samenhangend beleid, rekening houdend met een aantal succesfactoren.

Aan de slag met de instrumenten van Gezonde Gemeente

Gezonde Gemeente biedt drie instrumenten aan die op elk gezondheidsthema toepasbaar zijn, dus ook op lang stilzitten:

Gezond Leven zal in de toekomst werken aan praktische instrumenten die je zullen helpen om een beleid uit te bouwen rond lang stilzitten.

De bewegingsdriehoek als betrouwbaar kompas

In een ‘gezonde mix’ wissel je zitten, staan en bewegen af, elke dag. Hoe je dat het best aanpakt, geeft de bewegingsdriehoek je heel helder weer. De bewegingsdriehoek is in Vlaanderen hét betrouwbare kompas voor inwoners. Het is dus een belangrijk onderdeel van het beleid rond minder lang stilzitten in de gemeente.

Vraag naar een infosessie voor inwoners over de bewegingsdriehoek bij jouw Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo). Professionele bewegingsdeskundigen die bovendien een extra vorming hebben gekregen van Gezond Leven staan borg voor een kwaliteitsvolle en interactieve infosessie

Op zoek naar acties of projecten om de inwoners van jouw gemeente minder lang te laten stilzitten?

We inspireren je graag met enkele concrete voorbeelden van projecten.

Alles over lang stilzitten

Gezond Leven heeft alle relevante wetenschappelijke informatie over lang stilzitten in een factsheet gebundeld wordt. Het bevat onder meer de meest recente cijfergegevens, gezondheidsrisico’s en aanbevelingen. Ook voorbeelden van strategieën uit het binnen- en buitenland die lang stilzitten in de publieke omgeving beperken, komen erin aan bod en kunnen als inspiratie dienen.

Start to Stand

Wil je de inwoners bewust maken van hun zitgedrag? Met de korte zittest of de meer uitgebreide Start to Stand-tool kom je te weten hoeveel je zit en krijg je tips hoe je dit kan veranderen. Deze testjes kunnen gebruikt worden als opener bij een infosessie of bij de start van een actie rond lang stilzitten in jouw gemeente. De testjes kunnen verdeeld worden in medische diensten, wachtzalen, aan het onthaal.

Liever Actiever

We inspireren je graag met concrete voorbeelden van Liever Actiever, een gezondheidsproject dat minder zitten en meer bewegen beoogde bij volwassenen. Met de focus op inactieve ouderen en kwetsbare groepen. Duik de moestuin in, laat je onderdompelen in zwierige dansnamiddagen of maak kennis met de Goedgevoelstappers.

Bewegen Op Verwijzing

Bewegen Op Verwijzing in jouw regio: helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. Hoe? Met professionele coaching en een plan om minder lang stil te zitten én meer te bewegen. Kom hier te weten wat jouw gemeente lokaal kan betekenen.

10.000 stappen

10.000 stappen is het meest populaire project dat volwassenen aanzet om een actieve leefstijl op te bouwen. Ontdek hoe je gemeente haar inwoners kan aanzetten tot minder lang stilzitten door meer te stappen tijdens de dag.

Actieve Kinderopvang

Actieve kinderopvang focust op een kwaliteitsvol beleid rond beweging, voeding, en minder lang stilzitten binnen de buitenschoolse opvang. Dit beleid heeft oog voor een vrij bewegingsaanbod, actief toezicht, de beperking van lang stilzitten, een evenwichtig dranken- en tussendoortjesaanbod, geschikte stimuli en relevante afspraken. Vraag hier je vorming aan voor minstens 2 personeelsleden uit je kinderopvang. Je krijgt een hoop tips en materialen mee om in je buitenschoolse opvang aan de slag te gaan rond minder lang stilzitten.

Gezond Opvoeden

Op www.gezondopvoeden.be vinden ouders over het thema lang stilzitten antwoord op vragen zoals: ‘Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind niet de hele dag voor een tv gekluisterd zit? Hoe geef ik zelf het goede voorbeeld? En wat doe je wanneer je kind tekenen vertoond van een gameverslaving? Met voorbeelden, testjes, video’s en allerlei nuttige info zetten ouders en hun kind(eren) de eerste stappen naar een gezonde en actieve leefstijl.

Op zoek naar ondersteuning voor het proces in je gemeente?

Het Lokaal Gezondheidsoverleg staat alvast klaar om aan de hand van de methodiek Gezonde Gemeente de gemeente bij te staan in het streven naar een beleid rond minder lang stilzitten.

Op zoek naar meer inspiratie?

Neem een kijkje bij de andere projecten van Gezond Leven.