Inzetten op gezond leven sluit aan bij het kwaliteitsdecreet, de kinderrechten, positief leefklimaat en jullie pedagogische visie.

Kwaliteitsdecreet

Binnen het kwaliteitsdecreet staan verschillende aspecten van gezond leven onder het pedagogisch profiel van de kernprocessen. De kernprocessen omschrijven de basisprocessen en -procedures op basis waarvan een organisatie haar hulpverlening vormgeeft. Het subthema ‘pedagogisch profiel’ gaat over de visie op de hulpverlening en over afspraken omtrent essentiële aspecten van de hulpverlening. Met deze essentiële aspecten van de hulpverlening wordt minimaal bedoeld de contextwerking, een systeem van belonen en straffen, maatschappelijke participatie, algemene afspraken en regels voor de gebruiker, veiligheid van de gebruiker, hygiëne en medische zorgen, gezonde voeding, gezonde relationele en seksuele ontwikkeling, verslavingsproblematiek en onderwijs in het hulpverleningstraject van de gebruiker. Zo hebben meerdere organisaties een werkgroep gezonde voeding, sport …

Hoe krijgt dit in praktijk vorm?

  Recht op gezond leven

  Alle kinderen en jongeren hebben recht op een gezond leven.

  Ouders of wettige voogden hebben de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Dat betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat kinderen liefde en aandacht krijgen, gezond en goed eten, een bed hebben om in te slapen, kleren hebben om aan te trekken en dat ze naar school kunnen. De overheid helpt daarbij met geld, hulp en zorg. En als het thuis niet goed gaat, moet de overheid ervoor zorgen dat je ergens anders wordt opgevangen.
  kinderrechtencommissariaat en kinderrechten.nl

  Inzetten op bewegen-voeding-rookstop-mentaal welbevinden-... vergroot het gevoel dat gezondheid een normale bezorgdheid en een haalbaar doel is. Rook je sigaretten in het bijzijn van jongeren, dan vinden ze dat normaal gedrag. Zit een stagiair de hele avond met kinderen in de zetel, dan wordt dat een automatisme. Eet een begeleider (mee) soep, dan volgen ze vaak. Net als samen de stofzuiger vastpakken.

  Door over deze thema's naar gezinnen en kinderen te luisteren, wat ze vertellen samen op te nemen, te geloven in wat ze kunnen, trots te zijn op wie ze zijn en verbinding met hen te zoeken, ontstaat er vertrouwen en een 'thuis'gevoel. Werken rond gezondheid past hierin. Ook thuis zal een ouder mopperen over de zoveelste snack, de liters cola en het eeuwig gehang in de zetel. Een waardevol evenwicht is een zoektocht die niet stopt, voor niemand. Niemand speelt elke avond een educatief spel, iedereen eet wel eens frieten, nét zoals ze fruit eten en niet constant op de gsm leven.

  Richting van het beleid

  Naast de harde wetgeving van het kwaliteitsdecreet en de kinderrechten zijn er nog enkele zaken waarom jeugdhulp moet/wil werken aan de kansen om gezond te leven.

  • Werken aan thema's als voeding, beweging en mentaal welbevinden linken we met positief leefklimaat. Een veilige en gestructureerde omgeving creëren. Met aandacht voor het individu, waarin een goede sfeer is, iedereen aanvoelt dat ze dingen kunnen leren en waarin er een goede balans is tussen flexibiliteit en controle.
  • Gezond leven voorkomt verschillende chronische aandoeningen. “Er wordt dikwijls pas aan gezondheid gewerkt als er zich problemen voordoen, en dat is er fout aan. Bij ons ontstaat er dan een werkgroep ‘obesitas’ en een werkgroep ‘anorexia’, en geen rond gezonde voeding.” medische dienst, MFC
  • Een gezonde omgeving met keuzemogelijkheden, helpt capabilities realiseren. Klik hier om meer te weten over gezond leven en capabilities.

  Werken aan gezond leven, sluit aan bij je werking.

  Het is een participatief traject dat je samen met kinderen en hun context opneemt. Je houdt rekening met en versterkt draagkracht. Je werkt op verschillende manieren naar gedragen gezondheidsdoelstellingen. Je stelt je flexibel op. Je creëert kansen en keuzes waarbij elke stap richting gezonder leven erkend wordt. Zo wordt gezond leven haalbaar, binnen en buiten jeugdhulp.

  Getuigenis: Gezonde Gasten eten ook wel eens choco

  Dit klinkt theoretisch. En je vraagt je misschien af of het sop de kolen waard is? Vzw Cirkant in Turnhout toont van wel. Zij gingen alvast aan de slag. Een enthousiast gesprek over wat Gezonde Gasten bij hen teweegbrengt.

  Overtuigd om (nog) meer te doen?

  Werk via het stappenplan een gedragen beleid uit.