Een goed rookbeleid in de zorg, wat is dat nu precies? Is dat een rookruimte die netjes ‘uit het zicht’ ligt, informatie aanbieden over roken of je medewerkers laten deelnemen aan een groepscursus rookstop? Dit zijn stuk voor stuk mooie initiatieven. Maar er is méér nodig. Een rookbeleid uitrollen doe je niet in een-twee-drie. Het is een intensief proces dat best wel wat tijd in beslag neemt. Een succesvol rookbeleid is een mix van acties die een samenhangend geheel vormen.

Een kwaliteitsvol rookbeleid voeren in de zorginstelling betekent: met een mix van acties inzetten op deze verschillende strategieën, op de verschillende niveaus. De voorziening kan de gezondheidsmatrix gebruiken om: een breed, visueel zicht te krijgen op welke vlakken de zorginstelling al rond roken werkt, en op welke vlakken er nog verbeterpunten/ hiaten zijn;

Gezondheidsmatrix Zorg En Welzijn Hr

De gezondheidsmatrix helpt je om al die losse initiatieven te verwerken in een samenhangend beleid. Het is een schematische voorstelling van de verschillende strategieën en werkniveaus waarmee je rekening moet houden in je beleid.

Hulp nodig? Volg dan ons stappenplan met aantrekkelijke ondersteuningsmaterialen. Zo zet je ongetwijfeld een sterk beleid op poten!