Een uitgebreide wetenschappelijke literatuurstudie lag aan de basis van de geluksdriehoek. Zo verzamelde het Vlaams Instituut Gezond Leven de meest recente wetenschappelijke informatie over mentaal welbevinden. Een groep onafhankelijke academische experten gaf advies en feedback bij deze onderbouwing.

Bij de visuele uitwerking van de geluksdriehoek stond de burger centraal. Daarom werden de driehoeken op verschillende momenten bij een groep van 177 burgers getest op begrijpelijkheid, bruikbaarheid en vormgeving. In dat panel zaten verschillende doelgroepen zoals jongeren, ouderen, volwassenen met en zonder kinderen en mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Tenslotte lichtte het Vlaams Instituut Gezond Leven in een laatste fase de nieuw geluksdriehoek toe aan een ruime groep van stakeholders, met als doel draagvlak te creëren.

Ontwikkeling