Hoeveel jongeren roken er in België en Vlaanderen?

In de Gezondheidsenquête 2018 zijn er bij jongeren tussen de 15-24 jaar in ons land 15% rokers, waarvan 11% dagelijkse rokers (14% van de jongens en 8% van de meisjes). In 2013 waren er nog 22% rokers en 17% dagelijkse rokers in deze leeftijdsgroep. In Vlaanderen daalde het aantal dagelijkse rokers bij jongeren van 15-24 jaar van 17% (periode van 2008-2013) tot 8% in 2018. 

Jonge vrouwen van 15-24 jaar hebben in ons land ongeveer 50% minder kans dan jonge mannen van diezelfde leeftijd om te roken, dagelijks te roken en zwaar te roken. In de leeftijdsgroep 15-19 jaar zijn er bij de jongens 16% huidige rokers en 11% dagelijkse rokers, bij de meisjes is het respectievelijk 7% en 6,5%. In de leeftijdsgroep 20-24 jaar gaat het bij de jongens over 24% en 17%, bij de meisjes over 14,5% en 10%.

Ook bij jongeren speelt de factor sociaal-economische status (SES) een grote rol. Uit een bijkomende analyse blijkt dat er in de leeftijdsgroep 15-24 jaar in België 26,5% huidige en dagelijkse rokers zijn in huishoudens met een diploma lager onderwijs of geen diploma. Kijken we naar de respondenten uit die leeftijdsgroep uit een huishouden met een opleidingsniveau lager secundair diploma, dan zien we daar 27% huidige en dagelijkse rokers. Dat zijn hoge cijfers.

De sociale ongelijkheden die bij volwassenen teruggevonden worden, zien we ook bij jongeren: er zijn meer rokers, meer dagelijkse rokers en meer zware rokers bij jongeren die behoren tot huishoudens met het laagste opleidingsniveau.

Op welke leeftijd wordt de eerste sigaret gerookt?

De gemiddelde leeftijd waarop voor het eerst een volledige sigaret gerookt wordt is volgens de Gezondheidsenquête 2018 16,6 jaar. Op gemiddeld 18,3 jaar wordt met dagelijks roken gestart. Van de dagelijkse rokers is één op vijf (19%) begonnen voor de leeftijd van 16 jaar, 48% tussen 16 en 18 jaar, en nog eens één op vijf (19%) tussen de leeftijd van 18 en 21 jaar.

In 2018 rookt men op latere leeftijd voor het eerst een volledige sigaret dan in 2013 (16,2 jaar), een stijging die significant is. Vanaf 2013 stijgt ook de leeftijd waarop men dagelijks begint te roken licht. Mannen roken hun volledige eerste sigaret vroeger dan vrouwen en beginnen ook vroeger dagelijks te roken

Er werden geen socio-economische verschillen vastgesteld als het gaat over het roken van de eerste volledige sigaret. Bij de aanvang van het dagelijks roken is de gemiddelde leeftijd van de respondenten met een diploma hoger onderwijs iets hoger dan die van lageropgeleiden.