Er zijn verschillende opvallende tendenzen in het rookgedrag van de voorbije jaren. Sommige worden steeds opnieuw bevestigd, zoals de samenhang tussen roken en een lagere sociaal-economische status. Andere zijn nieuw, zoals de stijging van het roken en dagelijks roken bij jonge vrouwen. 

Jongeren

Bij de jongeren blijft het aantal jonge rokers hoog, maar ook oudere jongeren beginnen nog met roken. De kloof tussen de onderwijsvormen blijft groot en hardnekkig. Tabak is gemakkelijk beschikbaar, ook voor degenen die nog geen 16 zijn.

Volwassenen

Bij de volwassenen valt op dat er nog altijd veel rokers zijn. Ook de stijging van het roken en dagelijks roken bij jonge vrouwen trekt de aandacht. Meer rokers geven wel aan te willen stoppen. Roken blijft sterk samenhangen met een lagere sociaal-economische status, o.m. bij rookgedrag tijdens de zwangerschap. De Gezondheidsenquête 2013 van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) maakte duidelijk dat in Vlaanderen nog veel vrouwen blijven roken tijdens die periode. Welke aanpak stelt de Gezondheidsenquête uiteindelijk voor en hoe duidt het Vlaams Instituut Gezond Leven de recente cijfers en evoluties?