Een sigaret bestaat uit meer dan tabak alleen. Al vanaf 1970 werden de eerste additieven eraan toegevoegd. Vandaag zou 7 à 10% van het gewicht van één sigaret uit additieven bestaan.

Er zijn ongeveer 600 stoffen gekend die aan sigaretten of tabak worden toegevoegd. Dit worden additieven genoemd. Vaak zijn het stoffen die ook terug te vinden zijn in voeding en cosmetica, zoals onder andere suiker, cacao en menthol.

Waarom worden er additieven toegevoegd aan sigaretten?

Tabaksfabrikanten voegen additieven toe om verschillende redenen. Namelijk om:

  • sigaretten een bepaalde smaak te geven;
  • de manier waarop sigaretten opbranden te beïnvloeden;
  • de tabak vochtig te houden en zo uitdroging te voorkomen.

Door het toevoegen van additieven verandert de sigaret: ze wordt aantrekkelijker, lekkerder. Dat moedigt natuurlijk gebruik aan, en maakt sigaretten verslavender. Zo gaan additieven:

  • de geur en het zicht van sigarettenrook camoufleren;
  • de as en rook wit maken;
  • de nicotine-inname vergemakkelijken waardoor rokers verslaafder worden;
  • ziektesymptomen door roken maskeren en de irritatie van de luchtwegen proberen te verminderen.
  • … 

Zijn additieven in sigaretten ongezond?

Veel additieven in sigaretten zijn stoffen die ook in voeding of cosmetica worden gebruikt. Op zich zijn die onschadelijk, maar het probleem bij sigaretten is dat die additieven aan zeer hoge temperaturen verhit en dus ook geïnhaleerd worden. Hierdoor worden ze omgezet in stoffen die schadelijk kunnen zijn. 

Neem nu suiker. In voeding is dit een onschadelijk product, maar als suiker als additief aan sigaretten is toegevoegd, wordt die minder onschuldig. Want: bij de verhitting wordt de suiker verbrand aan zeer hoge temperaturen en hierdoor worden stoffen als aldehyden gevormd. En die zijn zéér kankerverwekkend.

Welke stoffen worden toegevoegd aan sigaretten?

Uit documenten van tabaksfabrikanten blijkt dat er meer dan 600 stoffen toegevoegd kunnen worden aan sigaretten. Cacao, suiker, azijnzuur, steranijs, appelsap, pruimensap, basilicumolie, koffie, melkzuur … Zelfs ammoniak – die trouwens ook in schoonmaakmiddelen zit – wordt toegevoegd aan sigaretten. Deze stof verhoogt mogelijk de nicotineopname waardoor rokers sneller verslaafd geraken.