De noden en behoeften van jouw onderneming in kaart gebracht? Mooi! Dan is het tijd om beslissen waar jullie echt naar toe willen.

Wat wil je bereiken met het gezondheidsbeleid?

Het heeft geen zin om in het wilde weg gezondheidsacties op poten te zetten, want je wil met jouw initiatieven natuurlijk écht een verandering teweegbrengen. Door een aantal heldere doelstellingen te definiëren, kun je je acties veel gerichter opstellen. Je zal zien dat het de extra inspanning op het einde van de rit meer dan waard is. Je doorloopt drie grote stappen:

  • Op basis van de visie die jullie in stap 1 formuleerden, bedenk je eerst één concrete doelstelling voor alle gezondheidsacties.
  • Selecteer een aantal prioritaire thema’s waar jullie op korte termijn rond willen werken. Haal eventueel inspiratie uit de bevraging van collega’s en de voorkeuren van de werkgroep.
  • Formuleer voor elk van de prioritaire thema’s een concrete doelstelling.

Doelstellingen formuleren: tips & tricks

De kracht van een doelstelling zit ‘m voor een groot deel in de formulering. Hier heb je alvast enkele voorbeelden van goed geformuleerde doelstellingen:

  • Binnen twee jaar is ons bedrijf een omgeving die alle werknemers aanmoedigt om voldoende te bewegen doorheen de dag.
  • Tegen het einde van dit jaar doorbreken werknemers die vaak zitten bewust en regelmatig hun zitperiodes en beschikken ze over de kennis en vaardigheden om die tijd in te vullen met enkele beweegoefeningen.
  • Tegen de heropening van de kantine hebben onze werknemers op elk moment van de dag toegang tot gezonde maaltijden en tussendoortjes.
  • Tegen 31 mei (Werelddag Zonder Tabak) is onze onderneming een omgeving die werknemers die willen stoppen met roken daarin intensief begeleidt.

Houd altijd de visie van de onderneming in het achterhoofd wanneer je doelstellingen formuleert. Probeer aansluiting te vinden bij de algemene doelstellingen van jullie bedrijf. Maak ten slotte een mix van doelstellingen op korte en de lange termijn. De doelstellingen die je hebt gedefinieerd vormen de basis om acties te selecteren én ze nadien te evalueren.