Nu jullie al met een aantal acties van start gingen, is het tijd om te evalueren. Dat zal jullie helpen om het gezondheidsbeleid opnieuw een boost te geven.

Waarom evalueren?

Meten is weten. Een evaluatie lijkt logisch, maar ontsnapt toch vaak aan de aandacht. Nochtans heeft het heel wat voordelen:

  • Je ziet wat je gezondheidsbeleid oplevert.
  • Je ontdekt wat niet werkt en wat je dus beter niet herhaalt.
  • Het toont je hoe je het beleid kunt bijsturen.
  • Door te laten zien dat hun inspanningen iets opleveren, kun je de medewerkers opnieuw motiveren.
  • Het helpt je om nieuwe investeringen bij het management te argumenteren.
“We bekijken steeds wat er werkt en wat niet, we evalueren en sturen bij. Zo werkten we vroeger 4 thema’s uit, maar dat was te veel. Als iets niet werkt, laat het los, leerden we hieruit.”
- Niki Mistiaen, Employee Happiness Advisor bij TVH
Lees hier hoe ze bij TVH hun Nudge-programma vormgeven en welke tips ze voor je hebben.

Hoe evalueren?

Baseer je op de visie en de doelstellingen van jullie gezondheidsbeleid om de juiste evaluatiecriteria te bepalen. Kijk ook even terug naar stap 2 van dit stappenplan. De instrumenten die jullie daar gebruikten om de noden en behoeften in kaart te brengen, kunnen ook richting geven aan de evaluatie.

Evalueer zowel de samenwerking in de werkgroep als de uitwerking van het gezondheidsbeleid en de acties zelf. Evalueer het beleid op basis van 5 invalshoeken:

  • tevredenheid: hoe hebben de medewerkers het project beleefd en ervaren?
  • het proces: wat is er gebeurd, hoe is het verlopen en waarom liep het zo?
  • het effect: zijn de doelstellingen bereikt?
  • de kennis, het gedrag, de vaardigheden en de levensstijl van de werknemers
  • de productiviteit, absenteïsme en teamsfeer binnen de onderneming

Het effect kan op verschillende niveaus voelbaar zijn:

Aangezien effecten op de gezondheid van werknemers vaak pas op langere termijn merkbaar zijn, focus je in het begin het best op de kennis en het gedrag van de werknemers en de voordelen voor de onderneming.

Wil je feedback van je doelgroep krijgen? Stel dan duidelijke en concrete vragen en houd het aantal beperkt. Evalueer ook altijd specifieke onderdelen in plaats van het project in zijn geheel.

Stuur het gezondheidsbeleid bij

Hoe zal je het gezondheidsbeleid – op basis van de evaluatie – bijsturen? Schaaf je acties voortdurend bij en zet het gezondheidsbeleid regelmatig terug op de agenda. Of maak er gewoon een vast agendapunt van! Maar voer ook de nodige aanpassingen in de werkgroep door. Hoe kunnen jullie nóg beter samenwerken?

Verandering van spijs doet eten. Zet daarom regelmatig nieuwe acties op. Kijk nog eens naar de acties uit stap 4 die jullie nog niet in het actieplan hebben opgenomen: zit er nog iets interessants bij? Als jullie besluiten nieuwe acties te organiseren, blijf ze dan heel concreet plannen: waar gaan ze door? Wanneer voer je ze uit? Voel ook aan wanneer het tijd is voor een nieuwe behoeftebevraging bij de werknemers.

Maak een evaluatieverslag

Breng alle informatie samen in een evaluatieverslag. Geef aan welke doelstellingen al bereikt zijn en hoe elke actie heeft bijgedragen tot de algemene doelstelling van het gezondheidsbeleid. Wat waren de belangrijkste drempels en succesfactoren? Wat liep goed en wat minder goed? Het zijn stuk voor stuk leerpunten voor toekomstige acties.

Presenteer en bespreek het verslag binnen de werkgroep. Communiceer later ook de resultaten en aanpassingen naar de sleutelfiguren en de werknemers.

Wil je als professional graag met deze inhoud in je bedrijf of praktijk aan de slag? Maar mis je nog de nodige handvaten? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van experten voorziet hierrond ondersteuning op maat, wetenschappelijk onderbouwd en tegelijkertijd toepasbaar in de praktijk.