Nu jullie al met een aantal acties van start gingen, is het tijd om te evalueren. Dat zal jullie helpen om het gezondheidsbeleid opnieuw een boost te geven.

Waarom evalueren?

Meten is weten. Een evaluatie lijkt logisch, maar ontsnapt toch vaak aan de aandacht. Nochtans heeft het heel wat voordelen:

  • Je ziet wat je gezondheidsbeleid oplevert.
  • Je ontdekt wat niet werkt en wat je dus beter niet herhaalt.
  • Het toont je hoe je het beleid kunt bijsturen.
  • Door te laten zien dat hun inspanningen iets opleveren, kun je de medewerkers opnieuw motiveren.  
  • Het helpt je om nieuwe investeringen bij het management te argumenteren.

Hoe evalueren?

Baseer je op de visie en de doelstellingen van jullie gezondheidsbeleid om de juiste evaluatiecriteria te bepalen. Kijk ook even terug naar stap 2 van dit stappenplan. De instrumenten die jullie daar gebruikten om de noden en behoeften in kaart te brengen, kunnen ook richting geven aan de evaluatie.

Evalueer zowel de samenwerking in de werkgroep als de uitwerking van het gezondheidsbeleid en de acties zelf. Evalueer het beleid op basis van 5 invalshoeken:

  • tevredenheid: hoe hebben de medewerkers het project beleefd en ervaren?
  • het proces: wat is er gebeurd, hoe is het verlopen en waarom liep het zo?
  • het effect: zijn de doelstellingen bereikt?
  • de kennis, het gedrag, de vaardigheden en de levensstijl van de werknemers
  • de productiviteit, absenteïsme en teamsfeer binnen de onderneming

Het effect kan op verschillende niveaus voelbaar zijn:

Aangezien effecten op de gezondheid van werknemers vaak pas op langere termijn merkbaar zijn, focus je in het begin het best op de kennis en het gedrag van de werknemers en de voordelen voor de onderneming.

Wil je feedback van je doelgroep krijgen? Stel dan duidelijke en concrete vragen en houd het aantal beperkt. Evalueer ook altijd specifieke onderdelen in plaats van het project in zijn geheel.

Maak een evaluatieverslag

Breng alle informatie samen in een evaluatieverslag. Geef aan welke doelstellingen al bereikt zijn en hoe elke actie heeft bijgedragen tot de algemene doelstelling van het gezondheidsbeleid. Wat waren de belangrijkste drempels en succesfactoren? Wat liep goed en wat minder goed? Het zijn stuk voor stuk leerpunten voor toekomstige acties.  

Presenteer en bespreek het verslag binnen de werkgroep. Communiceer later ook de resultaten en aanpassingen naar de sleutelfiguren en de werknemers.