De gezondheid van de medewerkers bevorderen is een continu proces. Sommige resultaten voel je al snel, maar duurzame effecten vragen om voortdurende inspanningen. Probeer daarom het gezondheidsbeleid te integreren in de visie van het bedrijf.

Dat is een niet zo eenvoudige, maar wel noodzakelijke stap. Anders kunnen de inspanningen uit het verleden verloren gaan wanneer bepaalde mensen uit dienst gaan. Zoek daarom aansluiting bij de visie en waarden van het bedrijf en neem het thema op in de strategische bedrijfsdoelstellingen van de onderneming. Dat is natuurlijk voor elk bedrijf verschillend.

“Met het Nudge-programma willen we mensen stimuleren om dagelijks gezonde keuzes te maken, zodat deze op lange termijn vanzelfsprekend worden. Dit past binnen de missie en de ‘We Are One’-bedrijfswaarden van de organisatie.”
- Niki Mistiaen, Employee Happiness Advisor bij TVH
Lees hier hoe ze bij TVH hun visie en Nudge-programma vormgeven.

Zet in op sterke interne samenwerkingsverbanden. Probeer de werkgroep te laten verder bestaan of te koppelen aan een bestaand overlegorgaan en neem het thema op in het globaal preventieplan, hr-plan of communicatieplan, zodat er blijvende aandacht is en nieuwe initiatieven worden opgezet.

Enkele voorbeelden:

  • Integreer succesvolle acties in het beleid en laat deze jaarlijks terugkomen. Bekijk de jaarlijks terugkomende nationale of Vlaamse campagnes.
  • Integreer de gezondheidsthema’s in de dagdagelijkse werking: bijvoorbeeld steeds oog hebben voor gezonde alternatieven, gezonde geschenken, een vaste rubriek in het personeelsblad of op intranet, vaste opleidingen in opleidingsaanbod enz.
  • Besteed in het onthaalgesprek met nieuwe medewerkers aandacht aan toelichting over het gezondheidsbeleid.
  • Neem het gezondheidsbeleid op in de plannings- en controlecyclus van het bedrijf.
  • Moedig het management en leidinggevenden aan zich bij te scholen.
  • Voorzie jaarlijks een budget.

Blijf ten slotte regelmatig en enthousiast communiceren over gezondheid, zowel intern als extern. Zo behoud en versterk je je draagvlak. Communiceer over alle veranderingen in het beleid en experimenteer ook eens met nieuwe communicatiekanalen.

Verankering

Probeer het gezondheidsbeleid zo diep mogelijk te verankeren in de structuur van de onderneming. Maar hoe doe je dat nu? Verankering gebeurt in elk bedrijf op een andere manier. Enkele voorbeelden:

  • Besteed een vaste rubriek van het personeelsblad aan gezondheid.
  • Besteed in het jaarlijkse functioneringsgesprek aandacht aan alle thema’s van gezondheid.
  • Neem het gezondheidsbeleid op in de plannings- en controlecyclus van het bedrijf.
  • Moedig het management aan zich bij te scholen in gezondheidsbevordering.

Blijf ten slotte regelmatig en enthousiast communiceren over gezondheid. Zo behoud en versterk je je draagvlak. Communiceer over alle veranderingen in het beleid en experimenteer ook eens met nieuwe communicatiekanalen.

“Gezondheid is echt een prioritaire plek in onze organisatie gaan innemen toen het onderdeel werd van ons ondernemingsplan. Gezondheid en veiligheid staan op hetzelfde niveau. In ons globaal preventieplan en de jaaractieplannen sommen we de geplande acties per team en per afdeling op. Zo’n plan legt vast wáár en wanneer we op wat zullen werken. Zo waken we over een goede spreiding van de acties.”
- Hannelore Delporte, SHEQ-advisor bij Port of Antwerp
Lees hier hoe ze gezondheid vormgeven bij Port of Antwerp.

Wil je als professional graag met deze inhoud in je bedrijf of praktijk aan de slag? Maar mis je nog de nodige handvaten? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van experten voorziet hierrond ondersteuning op maat, wetenschappelijk onderbouwd en tegelijkertijd toepasbaar in de praktijk.