De gezondheid van medewerkers bevorderen is een continu proces. Sommige resultaten voel je al snel, maar duurzame effecten vragen om voortdurende inspanningen. Probeer daarom het gezondheidsbeleid te integreren in de dagelijkse routine van het bedrijf.

Stuur het gezondheidsbeleid bij

Hoe zal je het gezondheidsbeleid – op basis van de evaluatie –bijsturen? Schaaf je acties voortdurend bij en zet het gezondheidsbeleid regelmatig terug op de agenda. Of maak er gewoon een vast agendapunt van! Maar voer ook de nodige aanpassingen in de werkgroep door. Hoe kunnen jullie nóg beter samenwerken?

Verandering van spijs doet eten. Zet daarom regelmatig nieuwe acties op. Kijk nog eens naar de acties uit stap 4 die jullie nog niet in het actieplan hebben opgenomen: zit er nog iets interessants bij? Als jullie besluiten nieuwe acties te organiseren, blijf ze dan heel concreet plannen: waar gaan ze door? Wanneer voer je ze uit? Voel ook aan wanneer het tijd is voor een nieuwe behoeftebevraging bij de werknemers.

Verankering

Probeer het gezondheidsbeleid zo diep mogelijk te verankeren in de structuur van de onderneming. Maar hoe doe je dat nu? Verankering gebeurt in elk bedrijf op een andere manier. Enkele voorbeelden:

  • Besteed een vaste rubriek van het personeelsblad aan gezondheid.
  • Besteed in het jaarlijkse functioneringsgesprek aandacht aan alle thema’s van gezondheid.
  • Neem het gezondheidsbeleid op in de plannings- en controlecyclus van het bedrijf.
  • Moedig het management aan zich bij te scholen in gezondheidsbevordering.

Blijf ten slotte regelmatig en enthousiast communiceren over gezondheid. Zo behoud en versterk je je draagvlak. Communiceer over alle veranderingen in het beleid en experimenteer ook eens met nieuwe communicatiekanalen.