Hoe ontwikkel je een werking rond gezonde voeding in jouw kinderopvang?

Gebruik HET STAPPENPLAN om stap voor stap een werking rond gezonde voeding uit te werken.

Stappenplan Kinderopvang

Belangrijke stappen in dit proces zijn de beginsituatie van jouw opvang in kaart brengen, prioriteiten en doelstellingen bepalen en een actieplan uitwerken.

Hiervoor kan je ONDERSTAANDE TOOL gebruiken PER ONDERWERP:

  1. Druk hieronder op het gewenste onderwerp en lees interessante info, tips en tricks over dat thema.
  2. Via ‘doe de test’ kan je een vragenlijst invullen om de situatie in jouw opvang te screenen.
  3. Zo ontdek je de werkpunten binnen jouw kinderopvang en krijg je advies.
  4. Dan kan je prioriteiten aanduiden, doelstellingen formuleren en acties neerschrijven.
  5. Dit alles kan je downloaden en afprinten om aan de slag te gaan.

Om de beginsituatie in kaart te brengen kan je de GEZONDHEIDSMATRIX gebruiken. In deze matrix kan je alle acties rond alle onderwerpen van gezonde voeding bundelen om een globaal overzicht te krijgen van jouw werking rond gezonde voeding. Zo ontdek je rond welke strategieën en op welke niveaus er al veel gedaan wordt, en waar er nog hiaten zijn.

Tijdens het uitwerken en uitvoeren van de acties moet je rekening houden met enkele SUCCESFACTOREN. Zo wordt je kans op slagen veel groter!