Communiceer over elektromagnetische straling

De straling van gsm's, zendantennes en hoogspanningslijnen brengen mensen in verband met gezondheidseffecten zoals kanker, leukemie, hoofdpijn,... Tot nu toe is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat elektromagnetische straling die gezondheidseffecten bij het respecteren van de huidige regelgeving veroorzaakt. Het is daarom van groot belang om preventief te informeren en te communiceren wanneer er nog geen ongerustheid is!

Ongerustheid

Verschillende mensen maken zich ongerust over elektromagnetische straling en dat is niet zo verwonderlijk. Een aantal factoren die de mate van ongerustheid beïnvloeden zijn in het nadeel van straling:

Grafiek factoren van ongerustheid

Natuurlijk hangt het succes van de communicatie ook af van de mate van vertrouwen. Onderstaande figuur geeft weer dat het vertrouwen in lokale besturen toch matig tot hoog is.

Vertrouwen in informatiekanalen

Zendantennes

Als lokaal bestuur of lokale organisatie sta je dicht bij mensen en kan je inspelen op wat er leeft.

Mensen maken zich ongerust over elektromagnetische straling en zendantennes en dat is niet zo verwonderlijk. Een aantal factoren die de mate van ongerustheid beïnvloeden zijn in het nadeel van zendantennes en hun straling:

  • de ernst van het mogelijk effect is groot (kanker, de hele populatie is levenslang bestraald,..)
  • de vrijwillige keuze is beperkt
  • de beheersbaarheid over de blootstelling is vrij klein
  • een zendantenne in de buurt kan je niet ‘wegdenken’, want ze zijn vaak erg zichtbaar
  • de bekendheid met de technologie is beperkt
  • het vertrouwen in operatoren en overheid is laag

Sommige mensen brengen hun gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en duizeligheid in verband met de elektromagnetische straling van zendantennes in de buurt. Deze factsheet over elektromagnetische gevoeligheid geeft daar wat meer uitleg over.

Hoogspanningslijnen

Heb je als lokaal bestuur nood aan ondersteuning in het kader van vragen over de gezondheidseffecten die in de omgeving van hoogspanningslijnen kunnen optreden, dan kan je terecht op de website van het Departement Omgeving of de medisch milieukundige van het logo van je regio contacteren.