Op enkele plaatsen in Vlaanderen komen verhoogde hoeveelheden aan milieuvervuilende stoffen voor in de lucht, de bodem en/of het grondwater. Dit komt bijvoorbeeld door (vroegere) industriële activiteiten op deze plaatsen.

Lokaal beleid aandachtsgebieden

Woon je in zo’n gebied? Dan kom je soms meer dan elders in contact met deze stoffen. Ze komen in je lichaam omdat je ze inademt of inslikt via het drinken van grondwater of het eten van groenten uit je tuin of eitjes van je kippen. Omdat deze stoffen meestal ongezond zijn, kan je contact beter vermijden. Volg daarom de adviezen voor jouw buurt goed op.

Stoffen die onze aandacht verdienen

Er zijn verschillende stoffen in het binnen- en buitenmilieu die ons lichaam verontreinigen of die ons ongezond kunnen maken. Voor heel wat van die stoffen hebben we een fiche uitgewerkt.

Stoffen voornamelijk in het binnenmilieu

Stoffen te vinden in het binnen- en buitenmilieu

Stoffen voornamelijk in het buitenmilieu 

Humane biomonitoring meet impact van milieu op gezondheid

Het 'Steunpunt milieu en gezondheid' onderzoekt de invloed van het milieu op de gezondheid. Humane biomonitoring vormt een belangrijk deel van hun onderzoek. Hierbij wordt de aanwezigheid van milieuvervuilende stoffen in het lichaam en de gerelateerde gezondheidseffecten gemeten.

De humane biomonitoringscampagnes hebben een aantal problemen op het vlak van milieu en gezondheid aan het licht gebracht. Zo konden gerichte acties gebeuren. Het inzamelen van en sensibiliseren over pesticiden is hier één van.

De resultaten van de biomonitoringscampagnes vind je op de website van het 'Steunpunt milieu en gezondheid'.

Medisch milieukundigen informeren lokale actoren over de bevindingen van de studies, zodat ze hun inwoners kunnen sensibiliseren. Daarnaast signaleren ze ook lokale bezorgdheden aan de Vlaamse overheid.

Vragen of klachten over milieugezondheidskundige aandachtsgebieden?

Als burger kan je voor vragen of klachten over de invloed van de omgeving op je gezondheid in eerste instantie terecht bij je gemeentebestuur (milieu-, gezondheids- of huisvestingsambtenaar), huisarts of de Vlaamse Infolijn 1700. Krijg je geen antwoord op je vraag? Dan kan je ook contact opnemen met de medisch milieukundige van het Logo van je regio

Als lokaal bestuur, school, huisarts of lokale organisatie kan je rechtstreeks contact opnemen met de medisch milieukundige van het Logo van je regio. Zij of hij helpt je graag verder met je vraag of klacht en ondersteunt de lokale acties die je wil organiseren.

Heb je een andere of niet-regiospecifieke vraag of suggesties voor de website? Stuur dan een mailtje naar