De non-ferro industrie en steenbakkerijen in Beerse stoten sinds het begin van de 20e eeuw milieuvervuilende stoffen, zoals zware metalen, uit. Door rekening te houden met enkele tips kan je je blootstelling aan deze zware metalen beperken.

Waarom is deze regio een aandachtsgebied?

Ter hoogte van het kanaal Schoten-Turnhout in Beerse is er sinds het begin van de 20e eeuw allerhande industrie (non-ferro, steenbakkerijen…) gevestigd. Bij de productieprocessen kwamen grote hoeveelheden milieuvervuilende stoffen zoals zware metalen vrij in de omgeving. In de jaren zeventig zorgde dit voor een grote golf van ongerustheid bij de directe omwonenden omtrent de eventuele gezondheidsrisico’s. Tot op heden blijft de problematiek actueel.

In navolging van een kleinschalig blootstellingsonderzoek bij 280 inwoners van Beerse werd in 2006 een opvolgings- en participatietraject opgezet. Alle informatie over het participatieproject vind je op www.beerse.be/participatieproject-kanaalzone-west.

Zijn er gevolgen voor de gezondheid?

Raadpleeg onze subthema's per zwaar metaal om te weten te komen wat de gezondheidseffecten voor dat metaal zijn:

In 2009 werden de lood-in-bloedwaarden van 105 kleuters van Beerse gemeten. Eén kind overschreed de richtwaarde van 10 microgram per deciliter bloed. Uit recente studies blijkt dat ook lood-in-bloedwaarden onder 10 µg/dl bloed de ontwikkeling van het kind negatief beïnvloeden. Daarom gebruiken we een nieuwe streefwaarde van 5 µg/dl bloed. 11 kinderen overschreden deze waarde tijdens het onderzoek in 2009. De luchtkwaliteit in Beerse wordt nog steeds opgevolgd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zorgt voor een gezondheidskundige interpretatie van de meetresultaten. Een overzicht van de resultaten vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Hoe kan je je blootstelling beperken?

Zware metalen kunnen in je lichaam komen omdat je ze inademt of inslikt via het drinken van grondwater of het eten van groenten uit je tuin. Je kan de blootstelling aan zware metalen beperken met volgende tips:

 • Veeg je voeten voor je de woning binnen gaat
 • Verkies rubberen of kunststof deurmatten en maak ze geregeld schoon met water
 • Poets met nat
 • Als je stofzuigt, gebruik dan een stofzuiger met een HEPA-filter. Deze filter houdt ook de kleine stofdeeltjes tegen
 • Was regelmatig speelgoed en knuffels
 • Dek de bodem af met houtschors, zaai de bodem in met gras of beplant met bodembedekkers
 • Woel niet onnodig grond om
 • Laat kinderen niet op een stoffige ondergrond spelen
 • Spoel regelmatig verharde oppervlakken (terras, stoep,..) waarop kinderen spelen met water
 • Was regelmatig de handen, zeker nadat kinderen buiten of op de grond hebben gespeeld
 • Eet veel groenten en fruit (een evenwichtige voeding vermindert de opname van zware metalen)
 • Binnen een straal van 0,5 km van de industrie teel je best geen groenten - woon je verder, laat je bodem analyseren voor je groenten teelt. Meer tips over gezond tuinieren vind je in de folder 'Zware metalen in je moestuin' en op www.gezonduiteigengrond.be.

Deze tips en meer vind je ook in het educatief pakket 'Speel op veilig', dat de scholen hebben ontvangen. De folder 'Meer gezondheid, minder zware metalen' in dit pakket kreeg een update in 2019.

Afhankelijk van de meetresultaten en de gezondheidskundige interpretatie kunnen bijkomende preventieve maatregelen aanbevolen worden. Indien van toepassing, wordt hiervoor door de gemeente Beerse gecommuniceerd.

Meer weten?

Neem contact op met de medisch milieukundige van het Logo van je regio.

Logo Logos