Je omgeving kan je gezondheid schaden. Ongewenste dieren spelen daarbij een rol, maar ook het klimaat, mobiliteit en natuur.

Luchtverontreiniging

Iedereen heeft baat bij een gezonde luchtkwaliteit. Zeker mensen in een kwetsbare situatie. 

Luchtvervuiling komt vooral door uitstoot bij 

  • privéwoningen (stoken)
  • veeteelt
  • industrie
  • en gemotoriseerd vervoer

Werk maken van meer duurzame verplaatsingen is noodzakelijk voor gezondere lucht.

Klimaat en hitte

Tijdens de zomer kan het erg warm worden. In de toekomst zal dit nog vaker gebeuren door de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Bepaalde regio's koelen moeilijk af, zoals stedelijke hitte-eilanden, gebieden met zandgronden...

Wist je dat hoge omgevingstemperaturen gezondheidseffecten veroorzaken? Zeker bij kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen, sociaal geïsoleerde mensen en chronisch zieken. Dit kan gaan van hinder tot zelfs sterfte.

Lees meer over de relatie tussen gezondheid en klimaat

Natuur

In een gezonde omgeving kan natuur niet ontbreken. Het effect van natuur op je gezondheid is al heel vaak onderzocht.

Geluid en stilte

Geluidshinder is minder zichtbaar. Maar daarom is het geen minder groot probleem. Geluid heeft negatieve fysieke en mentale effecten op je gezondheid. Stilte en een aangename geluidsomgeving zorgen voor positieve effecten. 

Verkeer is een van de voornaamste bronnen van omgevingslawaai. Wist je dat de inrichting van de publieke ruimte een grote invloed heeft op je mobiliteit én op geluidshinder?  

Gezond tuinieren

Gezonde groenten en fruit uit je moestuin, gezonde eitjes van gezonde kippen … Je krijgt ze niet zomaar. Daarvoor is een levende, onvervuilde bodem, zuiver water en propere lucht nodig. Benieuwd wat dat precies inhoudt? Kijk op www.gezonduiteigengrond.be

Vragen of klachten over de invloed van de omgeving op je gezondheid?

Als burger kan je voor vragen of klachten over de invloed van de omgeving op je gezondheid in eerste instantie terecht bij je gemeentebestuur (milieu-, gezondheids- of huisvestingsambtenaar), huisarts of de Vlaamse Infolijn 1700. Krijg je geen antwoord op je vraag? Dan kan je ook contact opnemen met de medisch milieukundige van het Logo van je regio

Als lokaal bestuur, school, huisarts of lokale organisatie kan je rechtstreeks contact opnemen met de medisch milieukundige van het Logo van je regio. Zij of hij helpt je graag verder met je vraag of klacht en ondersteunt de lokale acties die je wil organiseren. 

Heb je een andere of niet-regiospecifieke vraag of suggesties voor de website? Stuur dan een mailtje naar