Je omgeving kan je gezondheid schaden, maar natuur bijvoorbeeld is ook erg goed voor je gezondheid. Op deze pagina overlopen we heel wat aspecten over het buitenmilieu die een relatie hebben met je gezondheid.

Luchtverontreiniging

Iedereen heeft baat bij een gezonde luchtkwaliteit. Zeker mensen in een kwetsbare situatie.

Luchtvervuiling komt vooral door uitstoot bij

  • privéwoningen (stoken)
  • veeteelt
  • industrie
  • en gemotoriseerd vervoer

Werk maken van meer duurzame verplaatsingen is noodzakelijk voor gezondere lucht.

Klimaat en hitte

Tijdens de zomer kan het erg warm worden. In de toekomst zal dit nog vaker gebeuren door de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Bepaalde regio's koelen moeilijk af, zoals stedelijke hitte-eilanden, gebieden met zandgronden...

Wist je dat hoge omgevingstemperaturen gezondheidseffecten veroorzaken? Zeker bij kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen, sociaal geïsoleerde mensen en chronisch zieken. Dit kan gaan van hinder tot zelfs sterfte.

Natuur

In een gezonde omgeving kan natuur niet ontbreken. Het effect van natuur op je gezondheid is al heel vaak onderzocht.

Geluid en stilte

Geluidshinder is minder zichtbaar. Maar daarom is het geen minder groot probleem. Geluid heeft negatieve fysieke en mentale effecten op je gezondheid. Stilte en een aangename geluidsomgeving zorgen voor positieve effecten.

Verkeer is een van de voornaamste bronnen van omgevingslawaai.

Gezond tuinieren

Tuinieren is gezond! Het levert heel wat extra lichaamsbeweging op en is goed voor je mentaal welbevinden. Gezonde groenten en fruit uit je moestuin, gezonde eitjes van gezonde kippen … Je krijgt het niet zomaar. Daarvoor is een levende, onvervuilde bodem, zuiver water en propere lucht nodig. Benieuwd wat dat precies inhoudt?

Relevante vervuilende stoffen in het buitenmilieu

Informatie over relevante stoffen in het buitenmilieu (fijn stof, roet, ozon, …), maar ook over stoffen die zowel in het binnen- als buitenmilieu terugkomen (asbest, cadmium, …) vind je terug bij het overzicht op de pagina ‘aandachtsgebieden’.

Vragen of klachten over de invloed van de omgeving op je gezondheid?

Als burger kan je voor vragen of klachten over de invloed van de omgeving op je gezondheid in eerste instantie terecht bij je gemeentebestuur (milieu-, gezondheids- of huisvestingsambtenaar), huisarts of de Vlaamse Infolijn 1700. Krijg je geen antwoord op je vraag? Dan kan je ook contact opnemen met de medisch milieukundige van het Logo van je regio.

Als lokaal bestuur, school, huisarts of lokale organisatie kan je rechtstreeks contact opnemen met de medisch milieukundige van het Logo van je regio. Zij of hij helpt je graag verder met je vraag of klacht en ondersteunt de lokale acties die je wil organiseren.