Al tientallen jaren werken onder andere radio en tv via elektromagnetische straling, maar door de komst van de netwerken voor mobiele telefonie, het gebruik van een gsm-toestel en de aanleg van heel wat draadloze netwerken, is de ongerustheid over de blootstelling aan elektromagnetische straling gestegen.

Wetenschappelijke stand van zaken

De meest recente stand van zaken van de onderzoeken vind je op de website van het Departement Omgeving.

Naast elektromagnetische straling om digitale communicatie mogelijk te maken, is er ook de elektromagnetische straling ten gevolge van hoogspanningslijnen, UV en radon.

Infopagina’s

Straling

Hoogspanning

Radon

Vragen over straling?

Als burger kan je voor vragen of klachten over de invloed van de omgeving op je gezondheid in eerste instantie terecht bij je gemeentebestuur (milieu-, gezondheids- of huisvestingsambtenaar), huisarts of de Vlaamse Infolijn 1700. Daarna kan je ook contact opnemen met de medisch milieukundige van het logo van je regio.
Als lokaal bestuur, school, huisarts of lokale organisatie kan je rechtstreeks contact opnemen met de medisch milieukundige van het logo van je regio. Zij helpen je graag verder met je vraag of klacht en ondersteunen lokale acties die je wil organiseren.

Heb je een andere of niet-regio-specifieke vraag of suggesties voor de website, neem dan contact op met info@gezondleven.be.