CO2 meter

In het kader van de projecten zoals binnenmilieu in de kinderopvang, Lekker Fris, air@school, demowoning of andere acties rond 'Gezond Binnen' kan een CO2-meter ontleend worden. Dit handige toestel maakt de luchtkwaliteit in een klaslokaal als het ware zichtbaar en informeert over de nood aan ventilatie.

Een rood lampje betekent dat er onvoldoende frisse lucht aanwezig is. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en vermoeidheid. Bij het oplichten van het groene lampje, is de luchtkwaliteit optimaal.

Lokale besturen kunnen ervoor kiezen om zelf een CO2-meter aan te kopen ter ondersteuning van hun scholen.

Wens je graag een CO2-meter in een school te gebruiken, vraag er dan één aan via het project Lekker Fris voor basisscholen of Air@school voor middelbaar onderwijs.