Hoeveel jongeren vapen er in België en Vlaanderen?

25,4% van de jongeren van 15 tot 24 jaar oud heeft het geprobeerd en ermee geëxperimenteerd; 5,5% gebruikt het nog steeds; 0,6% gebruikt het dagelijks. Erg weinig dagelijkse gebruikers dus.

De verhouding van huidige dampers tegenover degenen die er alleen mee geëxperimenteerd hebben is ongeveer 1 op 4 bij de jongeren, dezelfde verhouding zien we bij andere leeftijdsgroepen. 

De Gezondheidsenquête 2018 suggereert wel dat we jongerengebruik toch goed moeten monitoren. Waarom?

Jongeren gebruiken in vergelijking met ouderen de e-sigaret vaker zonder eerst gerookt te hebben (33,5% tegenover 5,6% - 12% bij ouderen) en de kans dat ze gelijktijdig roken is bij hen lager (54,7% van de 15-24-jarigen tegenover 75,5% van alle dampers). "Dit lijkt erop te wijzen dat e-sigaretten onafhankelijk van tabak een aantrekkingskracht uitoefenen op de jongere generatie." 

- Jongeren geven als belangrijkste reden voor het gebruik van de e-sigaret het ervaren van genot (45,8%). 

-  De helft van hen is al een gevorderd” gebruiker (≥1 jaar) 

- Bijna twee derde kiest voor vloeistoffen die het verslavende bestanddeel nicotine bevatten. 

-  De overgrote meerderheid gebruikt een recent ontwikkeld type e-sigaret (92,3%). Die zullen veel sneller nicotine leveren dan de eerste generaties e-sigaretten, "maar de absorptie van nicotine kan de ontwikkeling van de hersenen beïnvloeden voor de leeftijd van 25 jaar". 

We willen hier nog aan toevoegen dat we goed het onderscheid moeten maken tussen experimenterend gebruik, huidig gebruik en dagelijks gebruik bij jongeren. Jongeren experimenteren relatief veel met de e-sigaret, ook niet-rokende jongeren, maar het goede nieuws is dat ze zelden overgaan tot (huidig/regelmatig) gebruik en nog veel minder tot dagelijks gebruik. Meteen betekent dit ook dat de meeste experimenterende jongeren vandaag wellicht niet eindigen bij een nicotineverslaving.

Wel moeten we jongerengebruik goed in de gaten houden.