Voor jongeren is nicotine erg schadelijk. Voor volwassenen is dat veel minder het geval.

Hersenen zijn gevoeliger

De hersenen van jongeren zijn gevoeliger voor de belonende effecten van nicotine. Belonende prikkels spelen een grote rol bij het doorgaan met roken en de ontwikkeling van een nicotineverslaving. Roken jongeren op jonge leeftijd een sigaret, dan gaat het vaak over een plezierige eerste ervaring met nicotine. Jonge rokers hebben een grotere kans op afhankelijkheid van nicotine dan volwassenen die beginnen roken.

Hersenen groeien tot 25 jaar

Ook lijkt nicotine een groot effect te hebben op de nog niet ontwikkelde hersenen van jongeren en jongvolwassenen. De volledige ontwikkeling van de hersenen loopt door tot het 25ste levensjaar. Tot die leeftijd is er geen veilig gebruik van nicotine.

Vanuit dierstudies zijn er aanwijzingen dat de blootstelling aan nicotine bij jonge rokers op de langere termijn zorgt voor blijvende effecten op het brein. De factsheet ‘Roken en de hersenontwikkeling van jongeren’ van het Trimbos Instituut heeft het over directe schade aan de hersencellen, maar ook over veranderingen in de werking van het beloningssysteem. Meer onderzoek is nodig, maar voorzichtigheid is geboden.

De evolutie van nicotinegebruik door jongeren en jongvolwassenen moet daarom van nabij worden opgevolgd.