Nicotine, teer en CO zijn de meest bekende stoffen die in sigaretten zitten. Rokers inhaleren ze dus bij élke trek. Maar wat zijn deze stoffen precies? En zijn ze schadelijk?

Nicotine

Nicotine is de verslavende stof in sigaretten. Ze komt zeven seconden na het trekken aan een sigaret al terecht in de hersenen van de roker, waar ze dopamine vrijgeeft. En dat geeft rokers tijdelijk een goed gevoel. 

Benieuwd hoe dit precies werkt? Dat lees je hier.

Teer

Bij het verbranden van tabak ontstaat er een kleverig, bruin product: teer. Teer is een cocktail van chemische stoffen waarvan er tientallen kankerverwekkend zijn. Bij rokers stapelt de teer zich op in hun longen waardoor die op lange termijn zwart worden. Ook al bij één enkele sigaret komt er teer in de longen.

De schadelijke stoffen in teer worden vanuit de longen naar het hele lichaam gestuurd, waar ze voor ernstige gezondheidsschade kunnen zorgen.

CO of koolstofmonoxide

Dit kleur- en geurloze, giftige gas ontstaat door een onvolledige verbranding van tabak. CO is ook dat gas waar de weerman ons bij de eerste koude voor waarschuwt. Want ook kachels die slecht, onvolledig verbranden produceren het, soms met dodelijke gevolgen (CO-vergiftiging). 

Waarom is CO schadelijk?

CO bindt gemakkelijk aan hemoglobine in het bloed en neemt er de plek van zuurstof in. Het gevolg is dat spieren en organen minder zuurstof zullen krijgen.  Een niet-roker heeft ongeveer 1% CO in zijn bloed, terwijl iemand die rookt tussen 3 à 8% CO in het bloed heeft. Bij een kettingroker kan dit zelfs oplopen tot 15%. Ook het type sigaret dat gerookt wordt, heeft invloed op het CO-gehalte in het bloed. Zo komt er bij waterpijproken heel veel CO vrij.

Bij verhoogde CO-waarden in het bloed is het moeilijker om inspanningen te leveren. Bij zwangere vrouwen zorgen verhoogde CO-waarden ook voor een lager geboortegewicht van de baby. En het maakt ook de klachten van hart- en vaatziekten erger. Vanaf 10% CO in het bloed kan er vergiftiging optreden met gevolgen als misselijkheid, overgeven, vermoeidheid, slaperigheid ...