Accijnzen- en prijzenbeleid: waarom zijn sigaretten in belgië zoveel goedkoper dan in engeland?

Een pakje Marlboro kost in Londen 12 euro, in Brussel ongeveer de helft. Een pakje roltabak kost zelfs 3 à 4 keer meer dan in België. De prijsverschillen zijn enorm tussen ons land en onze buurlanden (met uitzondering van Luxemburg).

In België kende de verkoop van roltabak in 2013 een recordhoogte. Een gerolde sigaret is in ons land tot vier maal goedkoper dan een gewone sigaret. Daardoor schakelden de laatste jaren rokers vaker over naar roltabak, ook jonge rokers. In 2013 waren er 850.000 rokers van roltabak tegenover 500.000 in 2012. Roltabak is ook zeer schadelijk voor de gezondheid, maar toch minder gereglementeerd dan gewone sigaretten.

Naar aanleiding van Werelddag zonder Tabak 2014 vroegen de leden van de Nationale Coalitie en ondersteunende organisaties, waaronder alle  mutualiteiten, de Gezinsbond, Test-Aankoop en een heleboel organisaties en beroepsgroepen uit de zorgsector (huisartsen, tandartsen, apothekers, kinesisten, vroedvrouwen, longartsen,  gynaecologen, ...) 3 zaken aan de Belgische overheid:

1. De verhoging van de specifieke accijnzen op sigaretten en tabak waardoor het aantal rokers zal dalen, meer bepaald: 

  • In 2014:
    • Een verhoging van de prijs van roltabak met 1 euro in één keer
    • Een verhoging van de prijs van sigaretten met 50 eurocent in één keer
  • In de loop van deze legislatuur:
    • een verdubbeling van de prijs van roltabak
    • een verhoging van de prijs van sigaretten met 50 >#/li###

Zeer belangrijk daarbij is dat het bij deze geleidelijke prijsstijgingen telkens over substantiële verhogingen gaat van minstens 10 % die in één keer worden ingevoerd. Als het op een andere manier gebeurt (kleinere prijsstijging of stijging van 10% niet doorgevoerd in één keer) neemt het effect sterk af.

2. De verplichte vermelding van waarschuwingsfoto’s en het nummer van Tabakstop op de verpakkingen van roltabak vanaf begin 2015

3. Het besteden van een deel van de meeropbrengst van de accijnsverhoging voor het gratis beschikbaar maken van rookstopondersteuning voor de meest kwetsbare groepen rokers.

Er zijn 4 goede redenen om de tabaksaccijnzen in ons land substantieel te verhogen: minder jongeren beginnen te roken, het is goed voor de volksgezondheid, de belastingverhoging kan gebruikt worden om de meest kwetsbare groepen rokers te ondersteunen bij het stoppen en er is een draagvlak voor bij de bevolking. 

Meer weten?