Doorheen de jaren is de rookwetgeving en het beleid strenger geworden. Maatregelen die aanmoedigen om niet te roken.

Welke extra maatregelen zijn nodig voor een rookvrije toekomst?

8 maatregelen van de Alliantie voor een rookvrije samenleving.