Wat? Je hebt zo veel mogelijk rechtstreeks contact met mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties, 1 op 1 of in kleine groep.

Waarom? We weten dat mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties vaak zeer veel drempels voor een gezond leven en gezond gedrag ervaren die op complexe, vaak negatieve, wijze op elkaar inwerken. Door negatieve ervaringen uit het verleden schrikken gezondheidsboodschappen hen ook vaak erg af. Een individuele, persoonlijke aanpak kan hier een oplossing voor bieden. Die aanpak maakt het mogelijk om zo sterk mogelijk ‘op maat’ van een persoon te werken: rekening houdend met zijn/haar vaardigheden, drijfveren en contexten.

Must-do’s?

Denk na over hoe je een persoonlijke aanpak verankert in je methodiek of project. Dat kan op verschillende manieren:

  • Je aanbod bestaat uit een persoonlijke aanpak. Bijvoorbeeld: een individueel coachingtraject in functie van een gezonde leefstijl. Het persoonlijke contact is dan eigen aan je aanbod.
  • Een persoonlijke aanpak is een onderdeel van je aanbod. Je aanbod bestaat dan uit verschillende facetten, en een persoonlijke aanpak maakt daar deel van uit. Bijvoorbeeld: wanneer je als onderdeel van een bevolkingsonderzoek de mogelijkheid voorziet dat een vertrouwensfiguur mensen vergezelt naar de screening.
  • Je merkt dat je aanbod onvoldoende is afgestemd op de noden en drempels van mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties, en bouwt persoonlijke begeleiding in voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties om je aanbod bij te sturen

Bij voorkeur integreer je een persoonlijke aanpak in je aanbod eerder dan dat je je aanbod achteraf moet bijsturen.

Liesbet Dejaegere, programmamanager bij Gezond Leven over ‘Kleurrijk Gezond’:

“Kleurrijk Gezond is een vormingspakket dat diëtisten geven aan kleine groepen van mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie en/of met een migratieachtergrond. Het wel of niet slagen van de Kleurrijk Gezond-sessie hangt af van de persoonlijke aanpak van de betrokken organisaties, de lesgevers en begeleiders en de algehele omkadering. De Logo’s bewaken deze persoonlijke aanpak. Zo briefen zij bijv. de lesgever over de specifieke doelgroep: Wat speelt er in de groep? Zijn het bijv. vooral mama’s die bezorgd zijn om overgewicht bij hun kinderen? Of een groep ouderen met vragen over diabetes? Lesgevers die met het pakket aan de slag gaan, worden getraind om op maat te werken, relevante informatie te selecteren uit het pakket, om te gaan met diversiteit binnen de groep …”

Een lesgever vertelde hierover: “Vóór de sessie heb ik eerst een momentje samengezeten met Sophie van de dienst Integratie. Om te bespreken wat we zouden doen, wat de verwachtingen zijn om die dan op een deftige manier in te vullen. Daar hou ik van, van die voorbereiding. Zo krijg ik ook zicht op de deelnemers, op hun taalniveau en weet ik hoe ik best naar hen toe communiceer. Als ik mijn groepje wat ken, kan ik het persoonlijker maken. Ik leg vast wat ik met hen wil bereiken.”

Aan de slag?

Héél wat onderzoek toont aan dat inzet op die ‘persoonlijke aanpak’ bij mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties werkt. Hier kan je inspiratie vinden:

Enkele organisaties die hier sterk op inzetten, zijn:

  • Domo vzw, een vrijwilligersorganisatie die gezinnen met en zonder armoede-ervaring koppelt vanuit het idee dat deze duurzame en persoonlijke contacten écht een verschil kunnen maken voor gezinnen in armoede.
  • Ook voor gezondheidsbevordering kan je werken met brugfiguren zoals FMDO vzw dat doet in Oostende.