Gezonde Gasten

Veel kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven of begeleid worden, bevinden zich in een moeilijke socio-economische gezinssituatie. Daardoor hebben zij vaak minder kansen op een goede gezondheid.

Organisaties in de jeugdhulp kunnen helpen om de kansen op een goede gezondheid voor hun doelgroep te vergroten, door zelf een gezond aanbod te hebben en gezond gedrag bij de jongeren te stimuleren. Dit vanuit een positieve insteek en zoveel mogelijk aansluitend bij hun reguliere begeleidingsopdracht. De Gezonde Gasten-methodiek biedt hierin ondersteuning.

Je kan met Gezonde Gasten aan de slag wanneer je de vorming bij Jo-In hebt gevolgd.

Materialen

Gezonde Gasten bestaat uit 3 onderdelen:

Vliegwijzer ‘Over Gezonde Gasten en Sonjaseuten’

In de vliegwijzer kom je te weten hoe een jeugdhulporganisatie een belangrijke rol kan spelen in het verbeteren van de gezondheidskansen, meer bepaald door een ‘gezonde omgeving’ te zijn voor de jongeren die er verblijven. De vliegwijzer kan opgevat worden als een leidraad om procesbegeleiders te ondersteunen bij het opzetten van een gezondheidsbeleid binnen de eigen organisatie of andere organisaties in de jeugdhulp. Dit specifiek voor de thema’s voeding, beweging, sedentair gedrag, gezond binnenmilieu en tabak. Procesbegeleiders zijn ofwel medewerkers binnen organisaties of binnen de sector zelf, die de vorming bij het Vlaams Instituut Gezond Leven gevolgd hebben.

Tools

De tools helpen zowel de procesbegeleider als de leefgroepbegeleiders om met een gezondheidsbeleid aan de slag te gaan in de dagelijkse werking.

De tools voor procesbegeleiders ondersteunen het verloop van de werkgroepen binnen de organisatie. De tools voor leefgroepbegeleiders zijn praktische methodieken die ze kunnen gebruiken om in de groep jongeren rond gezondheid te brainstormen, de mening van jongeren over de gezondheidsthema’s te weten te komen, de jongeren te betrekken bij het gezondheidsbeleid,…

Naast Gezonde Gasten heeft Gezond Leven ook nog andere projecten met tools voor kinderen en jongeren die gebruikt kunnen worden binnen de jeugdhulp. De spelletjes van Bullshit Free bijvoorbeeld sensibiliseren kinderen en jongeren over roken: een bordspel, het kwartetspel ‘Uitgespaard’ of ‘Zever in Pakskes’ kan je downloaden in de databank van het project Bulllshit Free.

The sky is the limit! Inspirerende praktijken

Op zoek naar leuke praktijkvoorbeelden bij de vliegwijzer? Hier kan je praktijken en methodieken vinden die je kunnen inspireren om in je organisatie zelf concreet aan de slag te gaan. Belangrijk hierbij is om zelf telkens een evaluatie te doen, omdat een aantal praktijken niet in een breder kader werden uitgetest. Bij elk praktijkvoorbeeld staan wel succesfactoren en valkuilen vermeld die een beeld kunnen geven op de impact van de actie.

Of Gezonde Gasten ook ’ns choco op hun boterham smeren? 

Zeker da: met hun mes én met mate. Maar ze eten ook meer veggie, minder koek en gaan al eens meer zwemmen of joggen dan vroeger. Toch de Gezonde Gasten van de leefgroep Cantel in Turnhout! 

Ontdek hun verhaal