In België is 12% van de 70-plussers ondervoed en loopt 45% een risico op ondervoeding. Het draaiboek gezonde voeding voor ouderen wil de gezondheid van jouw bezoekers bevorderen. Goed gevoede ouderen hebben minder risico op de fysieke en psychologische gevolgen van ondervoeding die kunnen leiden tot een sneller verlies van autonomie en mobiliteit.

Ben je verbonden aan een Vlaams lokaal dienstencentrum (LDC) of werk je er? En ligt preventie van ondervoeding je na aan het hart? Neem dan rustig het draaiboek gezonde voeding voor ouderen door. Het biedt ondersteuning om een nieuw, gepast preventief voedingsbeleid in het lokale dienstencentrum te ontwikkelen en te integreren. Of om het bestaande voedingsbeleid te verbeteren.

Het draaiboek bevat een 7-stappenplan dat je helpt om een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uit te werken en zoomt in op drie thema’s: maaltijden, maaltijdomkadering en zorgtoeleiding. Het beleid en de acties richten zich op de bezoekers van het dienstencentrum, om ondervoeding te voorkomen en goed gevoede ouderen hun goede voedingsstatus te laten behouden.

Preventie van ondervoeding ook in jouw dienstencentrum?

Ben jij ondervoeding mee een stapje voor?

  • Als dienstencentrum kan je zelfstandig aan de slag met het draaiboek en de bijbehorende materialen.

Meer informatie

Contact: sarah.dries@gezondleven.be

Voor wie: Woonzorgcentra