Wanneer een initiatief gesteund wordt door een grote groep mensen, heeft het eens zoveel kans op slagen. Daarom moet je op zoek gaan naar draagvlak voor het gezondheidsbeleid op het werk. Maar hoe overtuig je de mensen die betrokken zijn bij je bedrijf nu van het belang van gezondheid? We verzamelden enkele handige tips.

Het belang van draagvlak

Alleen als er draagvlak is op alle niveaus en de sleutelfiguren helemaal overtuigd zijn, kun je snel resultaat boeken. Een breed draagvlak zorgt ervoor dat:

 • iedereen in de onderneming zich gehoord en betrokken voelt.
 • iedereen gemotiveerd is om te deel te nemen aan de gezondheidsacties.
 • sleutelfiguren bereid zijn om het beleid mee uit te rollen.
 • besluitvormers bereid zijn om middelen vrij te maken.
 • het project een vaste plaats krijgt in de onderneming en echt ‘leeft’ bij de medewerkers.

Hoe creëer je draagvlak?

Om een sterk draagvlak te creëren, moet je een aantal belangrijke personen in de onderneming meekrijgen in jouw plan. Maar wie zijn die sleutelfiguren juist? Denk onder meer aan:

 • de leden van de ondernemingsraad of raad van bestuur
 • het management, de leidinggevenden
 • de werknemers of werknemersvertegenwoordigers
 • het HR-management of de personeelsdienst
 • het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, de medische dienst
 • de communicatiedienst
 • de kwaliteitscoördinator
 • de facilitymanager
 • de financieel directeur

Vraag je bij elk sleutelfiguur af: hoe kun je die persoon het best bereiken? En hoe overtuig je hem of haar van de meerwaarde van een gezondheidsbeleid? What’s in it for him/her?

“Om je gezondheidsbeleid vorm te geven, heb je draagvlak en trekkers nodig.”
- Kathy Leyman, teamverantwoordelijke zorg en gezondheid bij stad Peer
Lees hier hun verhaal

Tips voor een sterke argumentatie

Ga op zoek naar de meest relevante voordelen van een gezondheidsbeleid voor jouw onderneming en gebruik waar mogelijk cijfers om je argumentatie kracht bij te zetten. Ga zeker ook op zoek naar ‘best practises’ van gelijkaardige ondernemingen. Zo zien de sleutelfiguren meteen wat een gezondheidsbeleid kan opleveren.

Giet uiteindelijk alle verzamelde informatie in een duidelijke visie: wat willen jullie bereiken met het gezondheidsbeleid? Probeer hierbij zeker aansluiting te vinden met de visie van de onderneming.

Communiceer van bij het begin regelmatig met alle sleutelfiguren en blijf dit doen in elke fase van het proces. Geef iedereen regelmatig updates over de vooruitgang. Zo behoud je het draagvlak en blijf je ook zelf gemotiveerd.

Stel een werkgroep samen

Durf ook kritische mensen of niet voor de hand liggende sleutelfiguren uit te nodigen of aan te spreken. Een andere kijk van bijvoorbeeld bepaalde leidinggevenden, communicatie-, opleidings- en kwaliteitsverantwoordelijken, logistiek personeel of de aankoopdienst kan nieuwe inzichten of ideeën genereren.

Probeer van bij de start de medewerkers te betrekken en goed het belang van het beleid voor hun gezondheid toe te lichten. Geef aan dat je dit samen met hen wil uitwerken. Laat hen meedenken, mee praten, meewerken en mee beslissen in een werkgroep. Zo maak je ze mede-eigenaar van het gezondheidsbeleid. Betrekken gaat verder dan alleen bevragen. Meer info vind je in de participatieladder.

Hoe kun je het team het best informeren, motiveren en actief betrekken bij het proces? Vraag aan je collega’s wat zij belangrijk vinden, welke rol ze willen opnemen of waarom ze sceptisch zijn. Zo kun je met iedereen rekening houden en echt een gezondheidsbeleid ‘op maat van de onderneming’ uitbouwen.

Probeer alvast een goede voorzitter en vaste leden te strikken. Anderen kunnen altijd aansluiten voor specifieke agendapunten. Zorg na elk overleg voor een goede taakverdeling op basis van de competenties van de leden. Grote ondernemingen kunnen werken met een stuurgroep (met een vaste vertegenwoordiging) en met verschillende werkgroepen die een bepaald aspect uitwerken zoals mobiliteit.

Sterke communicatie

Alleen met overtuigende en engagerende communicatie kun je mensen motiveren en aanzetten tot actie. Communiceer vanuit de werkgroep regelmatig over de opzet, acties en resultaten van het gezondheidsbeleid, en blijf dit doen doorheen het hele proces. Gebruik daarvoor bestaande communicatiekanalen, zoals de interne nieuwsbrief, en bespreek de vorderingen van het gezondheidsbeleid tijdens algemene overlegmomenten.

“In ons Nudge-comité zitten 11 leden uit verschillende afdelingen (hr, preventie, facility, communicatie) en 5 ambassadeurs. De ambassadeurs zijn onze voelsprieten. Zij briefen wat er leeft. Door hen previews te geven en van in het begin te betrekken, verhogen we de betrokkenheid.”
- Niki Mistiaen, Employee Happiness Advisor bij TVH
Lees hier hoe ze bij TVH hun Nudge-programma vormgeven.

Vraag feedback aan alle betrokkenen, óók aan zij die weerstand bieden. Het geeft je nuttige inzichten om je gezondheidsbeleid bij te sturen waar nodig. Bovendien creëert zo’n feedbackmoment een gevoel van betrokkenheid.

Neem je tijd

Draagvlak creëren doe je niet op één dag. Je zal ongetwijfeld weerstand ondervinden, maar dat is absoluut geen reden om op te geven. Neem de tijd die je nodig hebt om het management en de medewerkers te overtuigen. Maar wees gerust: je moet het gezondheidsbeleid niet op je eentje uitrollen.

Wil je als professional graag met deze inhoud in je bedrijf of praktijk aan de slag? Maar mis je nog de nodige handvaten? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van experten voorziet hierrond ondersteuning op maat, wetenschappelijk onderbouwd en tegelijkertijd toepasbaar in de praktijk.