Wanneer een initiatief gesteund wordt door een grote groep mensen, heeft het eens zoveel kans op slagen. Daarom moet je op zoek gaan naar draagvlak voor het gezondheidsbeleid op het werk. Maar hoe overtuig je de mensen die betrokken zijn bij je bedrijf nu van het belang van gezondheid? We verzamelden enkele handige tips.

Het belang van draagvlak

Alleen als er draagvlak is op alle niveaus en de sleutelfiguren helemaal overtuigd zijn, kun je snel resultaat boeken. Een breed draagvlak zorgt ervoor dat:

 • iedereen in de onderneming zich gehoord en betrokken voelt.
 • iedereen gemotiveerd is om te deel te nemen aan de gezondheidsacties.
 • sleutelfiguren bereid zijn om het beleid mee uit te rollen.
 • besluitvormers bereid zijn om middelen vrij te maken.
 • het project een vaste plaats krijgt in de onderneming en echt ‘leeft’ bij de medewerkers. 

Hoe creëer je draagvlak?

Om een sterk draagvlak te creëren, moet je een aantal belangrijke personen in de onderneming meekrijgen in jouw plan. Maar wie zijn die sleutelfiguren juist? Denk onder meer aan:

 • de leden van de ondernemingsraad of raad van bestuur
 • de leidinggevenden
 • de werknemers of werknemersvertegenwoordigers
 • het HR-management of de personeelsdienst
 • het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, de medische dienst
 • de dienst opleiding en ontwikkeling
 • de vakbonden

Vraag je bij elk sleutelfiguur af: hoe kun je die persoon het best bereiken? En hoe overtuig je hem of haar van de meerwaarde van een gezondheidsbeleid? What’s in it for him/her?

Tips voor een sterke argumentatie

Ga op zoek naar de meest relevante voordelen van een gezondheidsbeleid voor jouw onderneming en gebruik waar mogelijk cijfers om je argumentatie kracht bij te zetten. Ga zeker ook op zoek naar ‘best practises’ van gelijkaardige ondernemingen. Zo zien de sleutelfiguren meteen wat een gezondheidsbeleid kan opleveren.

Giet uiteindelijk alle verzamelde informatie in een duidelijke visie: wat willen jullie bereiken met het gezondheidsbeleid? Probeer hierbij zeker aansluiting te vinden met de visie van de onderneming. 

Communiceer van bij het begin regelmatig met alle sleutelfiguren en blijf dit doen in elke fase van het proces. Geef iedereen regelmatig updates over de vooruitgang. Zo behoud je het draagvlak en blijf je ook zelf gemotiveerd.

Stel een werkgroep samen

Een enthousiaste groep collega’s zal samen het gezondheidsbeleid vormgeven. Je zal ervan versteld staan hoeveel jullie als team kunnen bereiken!

Ons gezondheidsbeleid is ook een soort teambuilding en is bevorderlijk voor de werksfeer.

Liesbeth Van Vlierberghe, Siemens Industry Software

Hoewel je perfect een nieuwe werkgroep kunt opstarten, is het natuurlijk ook een optie om je met enkele collega’s aan te sluiten bij een bestaande werkgroep. Bekijk wat de opties zijn binnen het bedrijf. Een werkgroep bestaat in ieder geval het best uit personen met diverse functies en uit verschillende afdelingen en niveaus van de onderneming. Deze vragen zetten je op weg om een goede werkgroep samen te stellen:

 • Zijn er enthousiaste collega’s die al eens gezondheidsinitiatieven hebben genomen in het verleden? Of die in hun vrije tijd veel bezig zijn met gezondheid?
 • Zijn er collega’s die goed zijn in overtuigend communiceren en het team meteen zouden meekrijgen?
 • Zijn er collega’s met expertise op vlak van gezondheid, welzijn of preventie?
 • Zijn er collega’s met sterke leiderschapscapaciteiten?
 • Welke leidinggevenden of besluitvormers zijn belangrijk om te betrekken?

Nodig collega’s uit met een duidelijke meerwaarde voor de werkgroep. Probeer een aantal vaste leden te strikken; anderen kunnen altijd aansluiten voor specifieke agendapunten. Zorg na elk overleg voor een goede taakverdeling op basis van de competenties van de leden.

Geef het draagvlak een boost

Heb je het gevoel dat er toch nog niet voldoende draagvlak is voor je gezondheidsplan? Misschien geven deze acties een boost:

 • Breng het thema gezondheid aan op de personeelsvergadering of een teamoverleg. Laat hiervoor voldoende tijd uittrekken en bereid voor wat je wil zeggen.
 • Zoek enkele citaten en getuigenissen bij elkaar die de meerwaarde van gezonde werknemers benadrukken.
 • Organiseer een studiedag of workshop rond gezondheid of een specifieker thema, zoals voeding, beweging of mentaal welbevinden.
 • Verspreid op het werk enkele boodschappen om de nieuwsgierigheid van de medewerkers op te wekken. Hang posters op of deel berichten via het intranet, de nieuwsbrief of sociale media.
 • Breng een inspirerende case van een andere onderneming onder de aandacht.
 • Maak het gezondheidsbeleid tastbaar en herkenbaar. Bedenk een aantrekkelijke naam en creëer eventueel een logo om de communicatie te versterken.

Zorg er zeker ook voor dat je het management meehebt. Vraag hen of ze het gezondheidsbeleid officieel kunnen lanceren met een mission statement, een engagementsverklaring of een toespraak.

Sterke communicatie

Alleen met duidelijke communicatie kun je mensen motiveren en aanzetten tot actie. Communiceer vanuit de werkgroep regelmatig over de opzet, acties en resultaten van het gezondheidsbeleid, en blijf dit doen doorheen het hele proces. Gebruik daarvoor bestaande communicatiekanalen, zoals bijvoorbeeld de interne nieuwsbrief, en bespreek de vorderingen van het gezondheidsbeleid tijdens algemene overlegmomenten. 

Eensgezindheid binnen de werkgroep is cruciaal. Spreek af op welke manier jullie zullen communiceren en overweeg om jullie gezondheidsbeleid een naam en een logo te geven. Voor dat laatste hoef je niet per se groot budget uit te trekken: er is waarschijnlijk wel een collega die je kan helpen.

Naast de gezondheidsvoordelen, geeft ons project een sterke boost aan de onderlinge communicatie tussen de medewerkers in onze fabriek en kantoren.”

An Christiaen, Cartamundi

Vraag feedback aan alle betrokkenen, óók aan zij die weerstand bieden. Het geeft je nuttige inzichten om je gezondheidsbeleid bij te sturen waar nodig. Bovendien creëert zo’n feedbackmoment een gevoel van betrokkenheid. 

Neem je tijd

Draagvlak creëren doe je niet op één dag. Je zal ongetwijfeld weerstand ondervinden, maar dat is absoluut geen reden om op te geven. Neem de tijd die je nodig hebt om het management en de medewerkers te overtuigen. Maar wees gerust: je moet het gezondheidsbeleid niet op je eentje uitrollen.