De prioriteiten en doelstellingen bepaald? Top! Op naar de volgende stap: bedenken hoe je je actieplan gaat invullen. Je gezondheidsbeleid begint nu echt vorm te krijgen. Begint het al te kriebelen om de handen uit de mouwen te steken?

Bedenk zoveel mogelijk acties

Nu is het tijd om met acties voor de dag te komen. Bedenk er in eerste instantie zoveel mogelijk. Het kan geen kwaad om in deze fase acties te verzinnen die niet helemaal aansluiten bij de visie of die op het eerste gezicht niet haalbaar lijken. Brainstorm er maar op los!

Het doel is om erg diverse acties te bedenken, zodat alle strategieën van de gezondheidsmatrix gedekt zijn. Alleen zo kunnen de medewerkers duurzame resultaten boeken en wordt het gezondheidsbeleid een succes. Gebruik zeker de gezondheidsmatrix om je ideeën te ordenen. Zo heb je ook meteen een zicht op welke strategieën nog ontbreken.

“Met een werkgroep van verschillende medewerkers werd, onder leiding van een bedrijfscoach, gebrainstormd en een actieplan opgemaakt rond de gezondheidsthema’s beweging, gezonde voeding en stoppen met roken. Ondertussen namen nog enkele collega’s spontaan het initiatief en stellen ze zelf activiteiten voor. Na een activiteit zijn de collega’s de volgende dag enthousiast, wat de teamspirit verhoogt.”
- Walter Tonoli, CEO van beveiligingsmaatschappij The Belgian

Een goede selectie

Hoe graag we het ook zouden willen: het is natuurlijk niet haalbaar om alle acties meteen uit te voeren. Maak daarom een selectie op basis van enkele vragen:

 • Sluit de actie aan bij de behoeftes van de werknemers?
 • Sluit de actie aan bij de doelstellingen van het gezondheidsbeleid?
 • Past de actie binnen de omgevingsmogelijkheden van het bedrijf?
 • Spreekt de actie ook de meer kwetsbare werknemers aan?
 • Is het idee eenvoudig te verwezenlijken of vraagt het een grotere inspanning?
 • Kan het op de korte of de lange termijn uitgewerkt worden?

Probeer zoveel mogelijk te variëren in de acties de je kiest: eenvoudige en minder eenvoudige, korte en lange termijn, … Maar vooral: gooi niets weg! De acties die de selectie niet hebben gehaald kunnen misschien later nog dienstdoen.

Enkele tips bij het kiezen en uitwerken van acties

Enkele tips van ondernemingen die al aan de slag zijn:

 • Werk stap voor stap om weerstand te vermijden
  Zo paste het Bouwbedrijf Van Laere zijn drankenautomaten een beetje aan. Ze plaatsten het water bovenaan en de suikerrijke en alcoholische dranken onderaan. Met als doel: het gezonde aanbod geleidelijk uitbreiden.
 • Gebruik nudgingtechnieken om van de gezonde keuze de evidente keuze te maken
  Bright Plus plaatst vandaag gezonde voeding in de kijker en ging daarvoor aan de slag met de communicatie- en nudgingmaterialen. Ook voetzoolstickers stimuleren medewerkers onbewust om meer de trap te nemen.
 • Kies voor laagdrempelige initiatieven (start to): zo kan iederéén deelnemen
  Dat lijkt evident. Maar toch pakken ondernemingen graag uit met deelnames aan populaire loopwedstrijden zoals de 20 km van Brussel of het beklimmen van een berg of meerdere bergen in de Alpen. Hierdoor bereiken ze vaak alleen de sportieve medewerkers die al gemotiveerd zijn. Met laagdrempelige beweeginitiatieven krijg je ook de niet-bewegende deelnemers uit hun stoel.
 • Werk naar een bepaald doel, een bepaalde challenge
  Zo organiseerde het maatwerkbedrijf De Waak een hometrainer-competitie onder de units. De bedoeling? De Route du Soleil fietsen! Ze communiceerden de tussenstand twee keer per dag en gebruikten een wisseltrofee om de winnende unit te feliciteren. Voor de medewerkers in een rolstoel voorzagen ze een handpedalo: zo kon iedereen aansluiten.
 • Zet je in voor een goed doel
  Het aantal bedrijven dat deelneemt aan initiatieven zoals de 1.000 km van Kom op tegen Kanker of Ekiden en per gelopen of gefietste km X aantal centen doorstort aan een goed doel is in opmars. Een van de redenen is dat goede doelen een goede externe motivator zijn om mensen te motiveren om te zwemmen of hun loop- of wandelschoenen aan te trekken. Bovendien pakken ondernemingen hier graag mee uit.

Wanneer je rond gezondheid werkt, kan je meteen ook de werksfeer en teamgeest tussen de collega’s verbeteren en stimuleren. Zo leren medewerkers elkaar via activiteiten kennen of kunnen ze competenties van collega’s in een andere context ontdekken. Kies daarom voor activiteiten die het plezier en de teamgeest bevorderen. Werken rond gezondheid is leuk.

#STRONGERTOGETHER is de rode draad bij Elia. Lees hier hoe ze hun medewerkers challengen met originele en leuke initiatieven en hoe ze verbinding willen creëren.

Stel een actieplan op

Stel een actieplan op voor elk van de geselecteerde acties. Het actieplan is jullie wegbeschrijving, dus wees zeker concreet genoeg. Enkele details die je kunt opnemen in het plan:

 • een concrete titel voor elke actie
 • de verantwoordelijke
 • een afgebakende timing en taakverdeling
 • de doelstelling en de doelgroep
 • de verschillende communicatiekanalen
 • de evaluatiecriteria (zie ook stap 6)
 • mogelijke manieren om bij te sturen wanneer iets niet vlot loopt
 • mogelijke inkomsten en uitgaven

Leg het actieplan voor aan het management en vraag feedback. Pas als je het gevoel hebt dat je voldoende gesteund wordt, kun je met de uitvoering beginnen. Vraag het management om de nodige financiële middelen en personeel vrij te maken en de plannen openlijk te ondersteunen.

Wil je als professional graag met deze inhoud in je bedrijf of praktijk aan de slag? Maar mis je nog de nodige handvaten? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van experten voorziet hierrond ondersteuning op maat, wetenschappelijk onderbouwd en tegelijkertijd toepasbaar in de praktijk.