Na een lange voorbereiding kun je eindelijk de theorie in de praktijk omzetten. Gezondheid zal nu echt gaan leven bij jullie op het werk. We helpen je om structureel aan de slag te gaan!

Heldere communicatie

In deze stap is heldere en wervende communicatie cruciaal. Alleen met duidelijke communicatie kun je mensen motiveren en aanzetten tot actie. Maak een duidelijke presentatie over het actieplan en presenteer jullie ideeën op een enthousiaste manier. Leg het plan in detail uit: wat is het plan? Hoe kwam het tot stand? Wie werkte eraan mee? Welke activiteiten staan op de agenda? Communiceer via verscheidene kanalen over de locatie en het tijdstip van de acties. Maak bij voorkeur een kalender die alle activiteiten bundelt en de medewerkers een duidelijk overzicht geeft.

Maak het medewerkers makkelijk om te reageren op, of deel te nemen aan, de geplande activiteiten. Probeer bovendien collega’s met diverse functies en achtergronden bij de activiteiten te betrekken. Lopen de acties vlot? Geen betere manier om dat te weten te komen dan door regelmatig feedback te vragen aan alle betrokkenen.

Eensgezindheid binnen de werkgroep is cruciaal. Spreek af op welke manier jullie zullen communiceren. Het beleid een leuke naam en logo geven, is hier ook absoluut een meerwaarde. 

Stuur bij waar nodig

Grijp regelmatig terug naar het actieplan om te kijken of alles loopt zoals het moet. Als je bijvoorbeeld merkt dat de actie zijn doel niet bereikt, vraag je dan af of het nodig is om ze bij te sturen. Waarschijnlijk kom je onderweg weleens hindernissen tegen, zoals:

  • onvoldoende tijd en middelen
  • lage participatie
  • onvoldoende steun van de sleutelfiguren
  • verminderde motivatie in de werkgroep
  • gebrek aan monitoring van de uitvoering

Bepaalde groepen voelen zich altijd minder aangesproken en nemen misschien minder snel deel aan activiteiten. Voel je dat je niet iedereen bereikt? Probeer dan eens een laagdrempelige actie uit, zoals een infoavond of een workshop. Communiceer over de actie aan de hand van posters, flyers of een video en kondig de actie eventueel aan op een bestaande themadag, zoals Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk (28 april), Wereldgezondheidsdag (7 april) of Werelddag zonder tabak (31 mei).