Putwater is grondwater dat je zelf oppompt. Het kan verontreinigd zijn met bacteriën en chemische stoffen. Als je putwater wilt gebruiken voor consumptie, moet het voldoen aan de kwaliteitseisen voor drinkwater.

Wat is putwater?

Putwater is water dat je zelf oppompt en als bron ondiep of diep grondwater heeft. Putwater is niet afkomstig uit het openbare waternet en is ook niet hetzelfde als regenwater.

Hoe word je blootgesteld?

Putwater kan verontreinigd zijn met bacteriën en chemische stoffen (bv. nitraten, zware metalen, bestrijdingsmiddelen, ...). Mogelijke bronnen van de vervuiling zijn landbouw, industrie, een lekkende stookolietank, riolering, … in de buurt. Daarnaast kunnen schadelijke stoffen van nature verhoogd aanwezig zijn in de bodemlagen. Van daaruit verplaatsen ze zich naar het grondwater. Ook de putconstructie kan de kwaliteit van het putwater beïnvloeden.

Verontreinigd putwater kan zowel voorkomen bij ondiepe als bij diepe grondwaterputten.

Gevolgen voor de gezondheid

Het gebruik van putwater met een minder goede kwaliteit kan gezondheidsrisico’s inhouden. Als je putwater drinkt of gebruikt voor consumptie, kan je van sommige verontreinigingen ziek worden. Een voorbeeld zijn maag- en darmproblemen bij besmetting met bacteriën. Andere verontreinigingen kunnen op langere termijn de gezondheid beïnvloeden, waarbij de effecten afhankelijk zijn van het type vervuiling.

Kleine kinderen, zwangere vrouwen en personen met een verminderde weerstand zijn het meest kwetsbaar voor vervuild putwater.

Hoe kan je blootstelling beperken?

Leidingwater geleverd door de watermaatschappij is gezond en veilig om te consumeren. Wil je putwater consumeren, dan moet het voldoen aan de kwaliteitseisen voor drinkwater. Met consumeren wordt bedoeld:

  • Drinken (van de kraan)
  • Bereiding van (warme) dranken, zoals thee, koffie, soep,…
  • Voedselbereiding (koken, wassen van groenten, …)
  • De vaat doen
  • Persoonlijke hygiëne: baden, douchen, gebruik aan wastafels, tandenpoetsen

Voor toepassingen zoals de auto wassen of het gras besproeien hoeft het putwater niet aan de kwaliteitseisen voor drinkwater te voldoen. Zelfs als het water lekker smaakt, en helder, kleur- en geurloos is, kan het zijn dat het niet drinkbaar is. Het putwater koken voor gebruik zorgt er ook niet altijd voor dat het water veilig gebruikt kan worden. Heel wat stoffen blijven na koken aanwezig in het water.

Je kan de kwaliteit van je putwater nagaan door het te laten controleren door een erkend laboratorium voor wateranalyse. Als je niet op het openbare waternet kan aansluiten omdat je bijvoorbeeld erg afgelegen woont, kan je jaarlijks bij de Vlaamse overheid terecht voor een gratis controle van je putwater op een basispakket van drinkwaterparameters. Houd er rekening mee dat de kwaliteit van putwater kan variëren in de tijd (bv. na overstromingen).

Meer informatie over de kwaliteitseisen en de wettelijke verplichtingen bij het gebruik van putwater vind je op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Meer weten?

Neem contact op met de medisch milieukundige van het Logo van je regio.

Logo Logos

Referenties