Het antwoord op die vraag is een duidelijke neen.

In het verleden signaleerden sommige scholen dat kinderen shisha-pennen meebrachten naar school. Een nieuw fenomeen voor leerkrachten en directies. Misschien hun eerste kennismaking met de e-sigaret en elektronisch roken? Vandaag gebeurt het wel meer dat leerlingen een e-sigaret bij hebben op school.

E-sigaret valt onder wettelijk rookverbod op school

Voor veel scholen is het niet duidelijk of de e-sigaret kan verboden worden in en rond de schoolgebouwen. Maar dat is wel degelijk het geval: de e-sigaret valt onder het wettelijke rookverbod op school.

Sinds 1 september 2008 is er een algemeen rookverbod van kracht in de scholen. De wetgever voerde dit verbod in voor het roken van producten op basis van tabak, maar ook voor soortgelijke producten.

Verdampers als de elektronische sigaret en de shisha-pen vallen onder soortgelijke producten, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. Ze zijn daarom verboden in alle gevallen waarin het rookverbod op school geldt.

Verbod op gebruik e-sigaret opnemen in schoolreglement

Het VIGeZ raadt scholen dan ook aan om streng op te treden tegen leerlingen die in of rond de schoolgebouwen een shisha-pen of andere elektronische sigaret gebruiken. We raden scholen ook aan om het verbod op dampen uitdrukkelijk in het schoolreglement op te nemen.

Minderjarigen rook- en dampvrij houden

Tabakspreventie probeert te voorkomen dat kinderen en minderjarigen met roken beginnen. De kans dat ze dat doen wordt veel kleiner als ze rookvrij blijven tot de meerderjarige leeftijd, want nog maar weinig meerderjarigen beginnen te roken.

Maar de shisha-pen en e-sigaret kunnen misschien een negatieve rol spelen in dit proces: door kinderen en jongeren vertrouwd te maken met het ritueel en de handeling van roken kan de stap naar een nicotineverslaving – tabak of e-sigaret – veel kleiner worden. De e-sigaret kan een opstapje zijn (of worden) naar tabak.

Na jaren actieve gezondheidsbevordering op school en na het invoeren van de rookvrije scholen in Vlaanderen willen we niet dat de shisha-pen of een andere e-sigaret roken opnieuw introduceert op de speelplaats.