Het antwoord op die vraag is een duidelijke neen.

De e-sigaret is ondertussen geen nieuw fenomeen meer voor leerkrachten en directies. Ook in de Leerlingenbevraging van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) wordt nu jaarlijks gevraagd naar het gebruik ervan door leerlingen. Hoe moet de e-sigaret gezien worden binnen het rookbeleid op school?

E-sigaret valt onder wettelijk rookverbod op school

Voor sommige scholen is het niet helemaal duidelijk of vapen kan verboden worden in en rond de schoolgebouwen. Maar dat is wel degelijk het geval: de e-sigaret valt onder het wettelijke rookverbod op school.

Sinds 1 september 2008 is er een algemeen rookverbod van kracht in de scholen. En sinds het schooljaar 2018-2019 geldt er een algemeen wettelijk rookverbod: de klok rond en op het hele schooldomein. De wetgever voerde dit verbod in voor producten op basis van tabak, maar ook voor soortgelijke producten.

Verdampers als de elektronische sigaret vallen onder soortgelijke producten, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. Ze zijn daarom verboden in alle gevallen waarin het rookverbod op school geldt.

Verbod op gebruik e-sigaret opnemen in schoolreglement

Gezond Leven raadt scholen dan ook aan om streng op te treden tegen leerlingen die in of rond de schoolgebouwen een e-sigaret gebruiken. We raden scholen ook aan om het verbod op dampen uitdrukkelijk in het schoolreglement op te nemen.

Minderjarigen nicotinevrij houden

Nicotinegebruik door jongeren raden we af. Natuurlijk in de vorm van tabak roken, maar ook als het gaat over nicotinegebruik via de e-sigaret.