Wat? De settings en kanalen die je gebruikt om je methodiek te implementeren en/of over je aanbod te communiceren, moeten afgestemd zijn op de doelgroep. Implementeer en communiceer daar waar je doelgroep is. Via door hen benutte en vertrouwde kanalen.

Waarom? Mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties leven net zoals andere sociale groepen in verschillende settings (onderwijs, werk, vrije tijd …). Het is belangrijkom goed te kijken in welke specifieke onderdelen van de setting meer mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties vertegenwoordigd zijn en in welke net niet. Zo zorgt de leerplicht en het uitgebouwde onderwijssysteem dat de meeste jongeren naar school gaan, maar zijn jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie vaak in grote aantallen aanwezig in BuSO.

Binnen de verschillende settings zijn er communicatiekanalen die zowel door mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties als door andere groepen gebruikt worden. In functie van verbindend werken is het belangrijk om die kanalen te benutten. Maar daarnaast zet je ook nog in op andere kanalen die mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties specifiek gebruiken en vertrouwen, én die aansluiten bij hun vaardigheden. Die kanalen kunnen zowel gemedieerd (bv. Facebookpagina verbonden aan de gemeente) als persoonlijk zijn (bv. een maatschappelijk werker, een sleutelfiguur uit de wijk …).

Must-do’s?

 • Denk aan volgende subsettings:
  • onderwijs: BuSO, scholen met een hoog aandeel GOK-leerlingen gelegen in aandachtsgebieden;
  • werk: sectoren op de arbeidsmarkt met weinig betaalde en instabiele functies, namelijk landbouw, bosbouw en visserij, bouw en industrie (bouwbedrijven, orderpickers, flexijobs, vleesverwerking), distributie water, afval- en waterbeheer en sanering, groot- en detailhandel, reparatie auto’s en motorfietsen, verschaffen van accommodatie en maaltijden (flexijobs, horeca), administratie en ondersteunende diensten, huishoudens als werkgever (poetshulpbedrijven met dienstencheques), maatwerkbedrijven;
  • vrije tijd: speelpleinwerking, buurthuis, jeugdopbouwwerk en
  • zorg en gezondheid: bijzondere jeugdhulp, wijkgezondheidscentra …
 • Zet in op verschillende settings en stem af met elkaar wat je binnen die verschillende settings doet. Bijvoorbeeld: om kwetsbare jongeren te bereiken, werk je via het onderwijs, het gezin, de bijzondere jeugdzorg, buurtwerking enz. Je stemt acties binnen die verschillende settings op elkaar af in een coherent geheel.
 • Via welke ingangspoort kan je mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties best bereiken. Zo kan je denken dat je best via de setting onderwijs werkt rond kennisopbouw over gezonde voeding. Maar misschien blijkt de informatie via het onderwijs juist af te schrikken en spreek je kinderen en jongeren gemakkelijker aan via vrijetijdsorganisaties? Je kan dan later nog via het onderwijs werken. Door die herhaling en laagdrempelige start, creëer je wellicht meer openheid bij mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties.
 • Stel de volgende vragen om de juiste kanalen te selecteren:
  • Welke communicatiekanalen gebruikt de doelgroep effectief?
  • Welke communicatiekanalen vertrouwt de doelgroep?
  • Welke communicatiekanalen zijn het best afgestemd op de vaardigheden van de doelgroep?
 • Investeer voldoende in communicatie via persoonlijk contact. Zo kan je het best inspelen op de leefwereld van de persoon in kwestie, drempels die hij/zij ervaart, aanwezige vaardigheden etc.
 • Benut meerdere kanalen om de doelgroep te bereiken: een combinatie van audiovisuele media, gedrukte media en face-to-face-contact.

Karlien Devloo, stafmedewerker bij Gezond Leven, over ‘Gezond op de werkvloer’:

“Met Gezond op de werkvloer willen we werknemers ondersteunen om gezond(er) te leven, op de werkplek zélf. Werknemers brengen véél tijd door op hun werk en het is bovendien een toegankelijke plaats om aandacht op gezondheid te vestigen. Laagopgeleiden lopen, onder andere omwille van hun arbeidsomstandigheden (ploegenwerk, bandwerk …), een groter risico op een ongezonde werksituatie. Bovendien leven zij ook thuis vaak in minder gezonde, meer stresserende omstandigheden. Daarom focussen we ons binnen de ‘setting werk’ o.a. ook op maatwerkbedrijven. Want daar zijn vaak heel wat werknemers mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. We bereikten deze kwetsbare werknemers via specifieke communicatie en een studiedag naar Groep Maatwerk, de koepel van maatwerkbedrijven. Ongeveer 9 maatwerkbedrijven zijn nu (anno 2020) aan de slag met ‘Gezond op de werkvloer’ en kiezen elk een focus:

 • SBM, het sociaal bedrijventerrein Maasmechelen, focust zich op gezonde voeding en plaatst maandelijks een stuk fruit of groente in de kijker. Ze plannen in de nabije toekomst ook een rookstopbegeleiding voor hun rokende werknemers. Hier lees je hun volledige verhaal.
 • Vlotter, een sociale onderneming uit Boom, gaat ook aan de slag met gezonde voeding. Zij bieden nu o.a. fruit en soep aan hun werknemers aan. Daarnaast verspreiden ze foto’s en cartoons onder hun medewerkers om hen op een toegankelijk manier wat meer inzicht te geven in het mentaal welbevinden.
 • Springplank, een sociale onderneming uit Hasselt, heeft o.a. op complimentendag het mentaal welbevinden onder de aandacht gebracht met een ‘complimentenposter’ en schaft ook de interne frisdrankenverkoop af.”

Aan de slag? Deze handige info en tools helpen je op weg!

Om de digitale leefwereld van kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar beter te begrijpen, is er de apestaartjaren: een grootschalig tweejaarlijks onderzoek.

De SMI barometer meet hoe Vlaamse jongeren branding en influencermarketing via sociale media ervaren.