Gezonde Gemeente

In de voorbije legislatuur engageerden meer dan 275 Vlaamse en Brusselse Gezonde Steden en Gemeenten zich om een succesvol lokaal gezondheidsbeleid uit te bouwen. In 2019 worden alle gemeenten uitgenodigd en gemotiveerd om dit engagement verder te zetten en om verder werk te maken van een sterk lokaal preventief gezondheidsbeleid. Gezonde Gemeente, en zijn partners, wil hen hierbij opnieuw stap voor stap in ondersteunen. Gezonde Gemeente is er immers op maat van elke gemeente.

In de kijker

60254751 2269108196690981 1893475128881184768 O

Warme Steden en Gemeenten

Ben je al een Gezonde Gemeente? Dan helpt de methodiek Warme Steden & Gemeenten jullie voor de concrete invulling van het thema geestelijke gezondheid bij de doelgroep kinderen en jongeren (0 – 24jaar).

Wil jij een warme stad of gemeente worden?

Gezonde Publieke Ruimte

In september lanceerde Gezond Leven een ondersteuningsaanbod voor lokale besturen en verenigingen om hen te helpen een gezonde publieke ruimte te realiseren. Een publieke ruimte op mensenmaat. 

Fiches Mockup

Inspiratiegids voor een preventief lokaal gezondheidsbeleid met alle lokale beleidsdomeinen

Hoe overtuig je en hoe inspireer je de jeugd-, senioren-, sport-, omgevings- (ruimte en milieu) en mobiliteitsambtenaren en politici om werk te maken van gezondheid? Inspireer hen met de inspiratiegids voor een preventief lokaal gezondheidsbeleid met alle lokale beleidsdomeinen en breng Health in All Policies in de praktijk!

Beleid maken

Organiseert jouw gemeente weleens een gezond ontbijt voor haar inwoners? Vindt er zelfs een heuse gezondheidsbeurs plaats? Fantastisch! Maar dat is nog niet voldoende om te spreken van een gezondheidsbeleid. Er is niks mis met eenmalige, losse gezondheidsacties, maar om effect te hebben op de lange termijn, denk je best aan het grotere plaatje.

Matrix 2

De gezondheidsmatrix

De gezondheidsmatrix zet je in om het beleid concreet te maken, wanneer je de gezondheidsacties uitdenkt.

Stappenplan 2

Het stappenplan

Het stappenplan geeft je een houvast om stap voor stap te bouwen aan een gezondheidsbeleid.  

Groeimeter 2

De groeimeter

De groeimeter gebruik je om je eigen bestuur te evalueren en bij te sturen. 

Gezonde Gemeente gaat nog over heel wat andere thema's. Denk o.a. aan alcohol & drugs, seksuele gezondheid, valpreventie, bevolkingsonderzoek naar kanker, ... We verwijzen jullie hiervoor graag door naar onze partners. 

Ondersteuning

Een gezondheidsbeleid uitrollen lijkt een hoop werk, maar je staat er als lokaal bestuur gelukkig niet alleen voor. Je kunt namelijk beroep doen op de expertise van de Vlaamse Logo’s en van de andere partners van Gezonde Gemeente. 

Zet jij ook in op een gezondheidsbeleid voor je personeel?