Gezondheid is meer dan de som van persoonlijke keuzes en genetische factoren. Ook onze omgeving heeft er een grote invloed op. Daarom ontwikkelde Gezond Leven een ondersteuningsaanbod voor lokale besturen en verenigingen om hen te helpen een gezonde publieke ruimte te realiseren. Een publieke ruimte op mensenmaat.

Gezond Leven Integrale Gezonde Publieke Ruimte

Indicator gezondheid en mobiliteit

Mobiliteit is een belangrijk aspect van de publieke ruimte. Wil je je gemeente vergelijken met gelijkaardige gemeenten op vlak van gezonde mobiliteit? Dat kan met de indicator gezondheid en mobiliteit. Hoe scoort jouw gemeente op vlak van luchtkwaliteit met vergelijkbare gemeenten? Zijn er meer of minder ongevallen op jullie grondgebied? De indicator is een beleidsinstrument dat samen met andere instrumenten richting kan geven aan beleidskeuzes.

Kosten en baten: investeringen in modal shift

Luchtverontreiniging en geluidshinder ten gevolge van verkeer zijn een maatschappelijk probleem. Bovendien groeit het bewustzijn dat actieve verplaatsing een belangrijk onderdeel is om tot een gezonde omgeving te komen. Met een nieuwe tool willen we beleidsmakers een financieel argument in handen geven waarmee ze de investeringen die ze doen om mensen tot actieve verplaatsingen te stimuleren, kunnen verantwoorden. Deze tool wordt in het najaar van 2019 verwacht.

Een gezonde publieke ruimte zet in op kernversterking, ondersteunt actieve verplaatsing en geeft ruimte aan bereikbare en functionele natuur in kernen en open ruimten.  Een gezonde publieke ruimte is rookvrij en voorziet ruimte voor gezonde voeding.  In een gezonde publieke ruimte is ontmoeting en actieve vrije tijd vanzelfsprekend.

Meervoudige gezondheidswinst

Via onderstaande pagina’s kom je meer te weten over de link tussen de verschillende gezondheidsthema’s en ruimtelijk beleid.  Per domein vind je terug hoe je rekening kan houden met meervoudige gezondheidswinst. 

Op weg naar een beleid rond gezonde publieke ruimte

De kadermethodiek van Gezonde Gemeente biedt heel wat handvaten om werk te maken van een gezonde publieke ruimte.   

Speerpunten zijn draagvlak creëren, je laten inspireren door de goede voorbeelden van anderen, meervoudige gezondheidswinst nastreven, participatie van burgers en experten en samenwerking over verschillende beleidsdomeinen heen (Health in All Policies). 

Laat je ondersteunen

Zowel het Vlaams Instituut Gezond Leven als de lokale gezondheidsmedewerkers (Logo’s) en partners kunnen advies geven over gezondheidskwesties in de publieke ruimte en daarbuiten. Je kunt bij hen terecht voor vorming, concrete antwoorden op vragen en huidige of toekomstige plannen.