Gezondheid is meer dan de som van persoonlijke keuzes en genetische factoren. Ook onze omgeving heeft er een grote invloed op. Daarom ontwikkelde Gezond Leven een ondersteuningsaanbod voor lokale besturen en verenigingen om hen te helpen een gezonde publieke ruimte te realiseren. Een publieke ruimte op mensenmaat.

Meervoudige gezondheidswinst

Via onderstaande pagina’s kom je meer te weten over de link tussen de verschillende gezondheidsthema’s en ruimtelijk beleid. Per domein vind je terug hoe je rekening kan houden met meervoudige gezondheidswinst.

pijlfiguur gezonde publieke ruimte-01 BEWEGING MENTAAL WELBEVINDEN VOEDING ROKEN LUCHT GELUID EN STILTE ssst HITTE MOBILITEIT KERNVERSTERKING NATUURRIJKE OMGEVING ACTIEVE VRIJE TIJD MARKT RUIMTELIJK VOEDINGSBELEID ROOKVRIJE GENERATIE KLIMAATBELEID © VLAAMS INSTITUUT GEZOND LEVEN 2020

Een gezonde publieke ruimte zet in op kernversterking, ondersteunt actieve verplaatsing en geeft ruimte aan bereikbare en functionele natuur in kernen en open ruimten. Een gezonde publieke ruimte is rookvrij en voorziet ruimte voor gezonde voeding. In een gezonde publieke ruimte is ontmoeting en actieve vrije tijd vanzelfsprekend.

Op weg naar een beleid rond gezonde publieke ruimte

De kadermethodiek van Gezonde Gemeente biedt heel wat handvaten om werk te maken van een gezonde publieke ruimte.

Speerpunten zijn draagvlak creëren, je laten inspireren door de goede voorbeelden van anderen, meervoudige gezondheidswinst nastreven, participatie van burgers en experten en samenwerking over verschillende beleidsdomeinen heen (Health in All Policies).

Laat je ondersteunen

Zowel het Vlaams Instituut Gezond Leven als de lokale gezondheidsmedewerkers (Logo’s) en partners kunnen advies geven over gezondheidskwesties in de publieke ruimte en daarbuiten. Je kunt bij hen terecht voor vorming, concrete antwoorden op vragen en huidige of toekomstige plannen.