Een bedrijfscultuur en sociaal klimaat dat gezond eten toejuicht, kan je op verschillende manieren bereiken. Enkele tips:

Informeer en sensibiliseer leidinggevenden

Informeer en sensibiliseer leidinggevenden over gezond eten. Zo maak je hen bewust en vergroot je het draagvlak om actie te ondernemen, acties te promoten en ondersteunen, en de kans dat ze een voorbeeldrol opnemen. 

Leidinggevenden als voorbeeld

Het is belangrijk dat leidinggevenden het goede voorbeeld geven. Moedig leidinggevenden en ‘ambassadeurs’ (trekkers onder de medewerkers) in de onderneming daarom ook aan om gezond te eten en om deel te nemen aan acties binnen de onderneming. Gebruik hen eventueel als sleutelfiguur in je communicatie. Hun voorbeeld kan anderen aanzetten tot actie.

Steun van management

Zorg er ook voor dat managers of leidinggevenden gezonde voeding op het werk en andere acties promoten en ondersteunen. Zo is er meer kans dat de medewerkers deelnemen of zelf actie ondernemen.

Spreek met medewerkers

Ben je een leidinggevende? Spreek dan met je medewerkers. Hun ideeën en meningen zijn belangrijk om acties te ondersteunen en dragen.

Zet goede praktijken in de kijker

Verspreid een goed idee van een medewerker over gezond eten. Wissel goede praktijken uit in team, door bijvoorbeeld een plaats te voorzien waar medewerkers hun ervaringen of gezonde recepten kunnen delen.

Steun medewerkers met specifieke voedingsbehoeften

Voor medewerkers die specifieke voedingsbehoeften hebben of een dieet volgen, is de beschikbaarheid van evenwichtige voeding vaak een steun in de rug. Denk hierbij onder meer aan diabetespatiënten en personen met hart- en vaatziekten. Het voedingsaanbod evolueert daarom bij voorkeur stapsgewijs naar de ideale samenstelling. Probeer ook deze groep medewerkers via een leuke slogan erop te wijzen dat een evenwichtige voeding al een stap in de goede richting naar hun gezonde en aangepaste dieet is.