Een bewuste (her)inrichting van de fysieke werkomgeving kan een trigger zijn om meer te bewegen. Maar ook een bewegingsgezinde bedrijfscultuur en sociaal klimaat zijn belangrijk om bewegen aan te moedigen.

Informeer en sensibiliseer leidinggevenden

Informeer en sensibiliseer leidinggevenden over de voordelen van meer bewegen. Zo maak je hen bewust en vergroot je het draagvlak om actie te ondernemen, te promoten en te ondersteunen. Bovendien zet je hen zo aan om zelf een voorbeeldrol op te nemen.

Leidinggevenden als voorbeeld

Leidinggevenden die zelf deelnemen aan acties en hun enthousiasme om meer te bewegen uiten, stimuleren medewerkers. Als medewerker kan je dus zeker proberen om je leidinggevenden te betrekken en te enthousiasmeren. Spreek hen dus regelmatig aan (zonder hen te irriteren natuurlijk). Leidinggevenden die actief deelnemen, kunnen als sleutelfiguur fungeren in je communicatie over het project. Hun deelname kan anderen aanzetten tot actie.

Steun van het management

Zorg er ook voor dat het management meer bewegen op het werk promoot en ondersteunt. Zo vergroot je de kans dat de medewerkers deelnemen aan projecten of zelf actie ondernemen.

Spreek met medewerkers

Ben je een leidinggevende? Spreek dan met je medewerkers. Hun idee├źn en meningen zijn belangrijk om acties te ondersteunen.

Zet goede praktijken in de kijker

Verspreid een goede praktijk van een medewerker die bewust meer beweegt op het werk. Wissel goede praktijken uit in team, door bijvoorbeeld een plaats te voorzien waar medewerkers hun ervaringen kunnen delen.